ICT-adoptie

Digitale ontwikkelingen hebben een grote impact op de manier waarop je medewerkers functioneren. Werknemers die op een goede manier met ICT om kunnen gaan zijn productiever en hebben meer plezier in hun werk. Met onze ICT-trainingen, coachingsessies en programma’s voor ICT-adoptie motiveer je mensen en til je jouw organisatie naar een hoger niveau.

Veranderingen in het ICT-beleid hebben impact op de manier van werken binnen je organisatie. Met de juiste tools en informatie kunnen medewerkers beter werken met ICT. Dit leidt tot een groter gebruiksgemak, hogere digivaardigheid en -veiligheid, meer productiviteit en bovenal een hogere medewerkerstevredenheid. Een brede ICT-adoptie heeft dus een grote impact voor organisaties.

ICT-projecten zijn succesvoller als je de eindgebruikers actief meeneemt in de verandering. Maar iedere organisatie heeft andere specifieke werkprocessen, functionele behoeften en verschillende typen medewerkers. Onze communicatiespecialisten bieden trajecten op maat die organisaties ondersteunen in de adoptie, implementatie en acceptatie van ICT-projecten. We kijken met een frisse blik naar jouw organisatie en zetten passende communicatiemiddelen in. Zo ondersteunen we je van advies tot uitvoering en zorgen ervoor dat de adoptie ook verdergaat wanneer ons werk erop zit.

ICT-adoptie

Onze aanpak voor ICT-adoptie

Onze communicatie en trainingen worden afgestemd op jouw projecten en het organisatiebeleid.

Volledige ondersteuning

Alle vormen van opleidingen, coaching, trainingen en ICT-adoptie.

Advies op maat

Investeer in je medewerkers én organisatie met trajecten op maat.

Brede benadering

Vanuit een functioneel, technologisch en menselijk oogpunt.


ICT Happiness-oplossingen in de praktijk

Wij draaien mooie adoptie- en trainingstrajecten. Projecten om trots op te zijn! Bekijk alle cases