IT-projectleider

Wil je zeker zijn dat al je ICT-projecten op rolletjes lopen en perfect worden afgerond? Dan is de inzet van een IT-projectleider een must. Zo’n projectleider stuurt de overige personeelsleden binnen je ICT-team aan. Ze krijgen van de directie een afgemeten budget toegewezen voor de te realiseren projecten waarbinnen alle beoogde activiteiten worden uitgevoerd. De IT-projectleiders van Acknowledge beschikken over een ruime kennis op het gebied van ICT, zodat ze altijd de juiste beslissingen kunnen nemen.

Misschien is er al een IT-projectleider actief binnen je organisatie. Ook dan kan het inhuren van een interim projectmanager voor je ICT-team uitkomst bieden. Soms is het takenpakket van je IT-manager zo groot, dat het aansturen van alle lopende projecten te ingewikkeld wordt. Een junior ICT-projectleider kan een deel van de taken overnemen en rapporteert vorderingen tussentijds aan de senior projectleider. Hij of zij krijgt een specifiek onderdeel van (een groter) ICT-project toegewezen en moet er zelfstandig of in teamverband voor zorgen dat de afwikkeling ervan goed verloopt.

Een echt goede en vooral ook passende IT-projectleider voor je organisatie inhuren is maatwerk. Acknowledge neemt graag de zorgen op dat vlak van je over. Wij zorgen ervoor dat er snel een professionele projectleider aan het ICT-team van je organisatie wordt toegevoegd. Inhuren kan zowel voor korte als lange periodes. Jij bepaalt zelf hoe lang je van de diensten van onze IT-projectleider gebruik wilt maken.

IT-projectleider

Dit bieden onze IT-projectleiders

Door een interim IT-projectleider in te huren lopen jouw projecten op rolletjes.

De juiste kennis

Onze IT-projectleiders blijven continu op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Passende aanpak

We houden rekening met de wensen en behoeften van jouw organisatie.

Focus op ICT

Dankzij een projectleider die focust op jouw ICT houdt je organisatie focus op de bedrijfsvoering.


Veelgestelde vragen

Ja, dat kan. Is je huidige IT-projectmanager tijdelijk niet aanwezig, bijvoorbeeld wegens vakantie of ziekte? Dan hoeft dat geen negatieve gevolgen voor je lopende projecten te hebben. Een van onze interim ICT-projectmanagers neemt graag tijdelijk het takenpakket over, zodat alle gewenste bedrijfsprocessen gewoon door kunnen gaan.

De IT-kennis van al onze IT-projectmanagers is altijd up-to-date. Ze worden geregeld bijgeschoold, zodat ze goed op de hoogte zijn van de nieuwste mogelijkheden op het gebied van ICT-hardware en -software. Ze kunnen je bijvoorbeeld helpen met het realiseren van een implementatie van de multi-cloud of ervoor zorgen dat er binnen je organisatie hardware wordt geplaatst die écht goed aansluit op de gewenste bedrijfsprocessen.

Flexibiliteit staat bij Acknowledge hoog in het vaandel. Het is bij ons namelijk mogelijk om ICT-projectmanagers voor elke gewenste periode in te huren. Deze aanpak voorkomt dat je personeelskosten moet blijven maken nadat een project mogelijk al lang en breed succesvol is afgerond.

In de meeste gevallen hangt er geen standaard prijskaartje aan de dienstverlening van een IT-projecteider. Het uurtarief houdt namelijk verband met de complexiteit van het project waarvoor je zo’n specialist in wilt zetten. Is er bijvoorbeeld specifieke aanvullende kennis nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, dan is dat meestal terug te zien in het uiteindelijk uurtarief van de projectmanager ICT.