Securityconsultancy

Waar ICT-oplossingen voorheen vooral werden gekocht en ingericht op functionaliteit en productiviteit, zien we dat ze de laatste jaren steeds complexer worden. Dit levert bijna oneindig veel mogelijkheden op voor gebruikers. De keerzijde is dat er onverwachte veiligheidsrisico’s ontstaan. Dit leidt tot verstoring, uitval of misbruik van de ICT-omgeving, zoals een beperkte beschikbaarheid of schending van de vertrouwelijkheid. Organisaties maken steeds vaker gebruik van gespecialiseerd advies voor cyberveiligheid via securityconsultancy.

Volgens traditionele methodes werden risico’s zoveel mogelijk aangepakt met puntoplossingen. Deze waren effectief, maar potentiële risico’s bleven bestaan. Met de opkomst van cybercriminaliteit in al zijn vormen en maten en de sterke toename van normen, certificeringen en wetgeving worden organisaties gedwongen met andere ogen naar hun ICT-infrastructuur en cyberweerbaarheid te kijken.

Hoe zit het met de ICT-omgeving van jouw organisatie? Welke keuzes zijn gemaakt? Sluiten deze aan bij de huidige risico’s? En voldoe je aan de geldende wet- en regelgeving? Dit soort zaken leg je vast in een securitybeleid. Een securityconsultant van Acknowledge is gespecialiseerd in het opstellen van zo’n beleid. Ze maken hierbij gebruik van een ‘secure, tenzij …’-aanpak, waarin wordt uitgelegd hoe je organisatie beveiligd is tegen securityrisico’s, op welke manier je personeel opleidt en welke risico’s aanvaardbaar zijn om de functionaliteit te behouden.

Securityconsultancy

Securityconsultancy bij Acknowledge

Onze securityconsultant kijkt met een objectieve blik naar de ICT-omgeving van jouw organisatie.

Gespecialiseerde kennis

Onze consultants blijven up-to-date in hun eigen expertise.

Kostenbesparing

Voorkom beveiligingsincidenten met grote financiële impact.

Compliancy

Werk altijd conform de lokale en internationale wet- en regelgeving.


De kennis van onze consultants

We begrijpen dat organisaties in een steeds complexere en meer bedreigende digitale omgeving opereren, waarbij ze te maken hebben met verschillende beveiligingsrisico’s. Met onze diensten voor securityconsultancy streven we ernaar onze klanten te helpen hun beveiligingsniveau te verbeteren, risico’s te beperken en een solide beveiligingsstrategie te ontwikkelen. Onze consultants zijn gespecialiseerd in diverse disciplines.

De beveiligingsstatus van onder andere netwerken, systemen en applicaties wordt uitvoerig gecontroleerd. Hierbij identificeren we niet alleen de risico’s, kwetsbaarheden en zwakke punten, maar geven ook gedetailleerd advies over passende oplossingen om de veiligheid te verbeteren.

Onze specialisten ontwerpen een beveiligingsstrategie die past bij de specifieke behoeften en doelstellingen van jouw organisatie. Zo helpen we je om beveiliging op een strategische manier te benaderen, met een beveiligingsbeleid, procedures en richtlijnen.

We ondersteunen organisaties bij de identificatie, evaluatie en het beheer van veiligheidsrisico’s. Dit uit zich in effectieve risicobeheerprogramma’s, risicobeoordelingsmethodologieën, risicoanalyses en risicobeheersmaatregelen.

Onze securityexperts zijn op de hoogte van de geldende beveiligingsnormen en wet- en regelgeving voor verschillende branches, zoals de AVG, NIS2 en NEN- en ISO-normen. Ze ondersteunen bij audits, certificeringen en het opstellen van passend beleid en procedures waarmee aan de vereisten wordt voldaan.

In het geval van een beveiligingsincident is het belangrijk op de juiste manier te handelen. Onze specialisten helpen bij het opzetten van incidentresponsplannen en de uitvoer van forensisch onderzoek om de oorzaak en impact te bepalen. Ze bieden bovendien begeleiding bij het herstel en versterken van de beveiliging na een incident.