Informatieveiligheid

Voor organisaties is het steeds belangrijker om de informatieveiligheid goed op orde te hebben. Klanten verwachten dat je zorgvuldig en vertrouwelijk met gegevens omgaat en voorkomt dat deze in verkeerde handen terechtkomen. Daarnaast moeten organisaties aan steeds meer wet- en regelgeving voldoen, waaronder de AVG, NIS2 en normenkaders (bijv. ISO 27001 of NEN 7510).

Voor een sterke informatieveiligheid is het belangrijk om te weten welke risico’s jouw organisatie loopt. Daarbij speelt menselijke invloed minstens een even grote rol als de ICT-voorzieningen. Pas als je weet waar je kwetsbaar bent kun je de juiste maatregelen treffen. Het doel is om een realistisch verbeterplan op te stellen door de potentiële impact af te wegen tegen de vereiste middelen, passend bij de wensen en mogelijkheden van de organisatie.

Wij combineren een integrale benadering van informatieveiligheid met een pragmatische aanpak in drie fasen: herkennen, oplossen en voorkomen. In de eerste fase inventariseren we de huidige situatie. Met een security-assessment ontwikkelen we een overzicht van de belangrijkste risico’s en benodigde tegenmaatregelen. Vervolgens bieden we adviezen en realistische verbetertrajecten en lossen waar nodig tekortkomingen direct op. Daarnaast helpen wij organisaties om tekortkomingen en ontwikkelingen op het gebied van informatieveiligheid op tijd op te pakken.

Informatieveiligheid

Onze aanpak voor informatieveiligheid

Onze security-aanpak is efficiënt en aangepast aan de behoeften van jouw organisatie.

Breed perspectief

Van techniek tot mens, van strategisch tot operationeel en van breed tot diep.

Pragmatisch en gestructureerd

We combineren wat moet met wat kan in een realistisch en haalbaar verbeterplan.

Praktijkgerichte experts

Gecertificeerde consultants matchen normenkaders en wetgeving met jouw organisatiedynamiek.