Een leven lang leren is maatschappelijk en economisch relevant. En het begint allemaal met goed onderwijs. Als onderwijsinstelling wil je flexibele en aantrekkelijke educatie bieden die past bij de student. Maar hoe doe je dit? Maak gebruik van onderwijsvormen die passen bij de generatie. Met de inzet van de juiste ICT in het onderwijs vinden docenten sneller de aansluiting bij hun leerlingen. Door ICT- en communicatieoplossingen in te zetten bij onderwijsinstellingen ondersteunen wij studenten én docenten in de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden.

Een veranderend landschap

Opleidingen focussen niet meer alleen op vakinhoudelijke kennis. Er is tegenwoordig steeds meer aandacht voor nieuwe vaardigheden, zoals kritisch denken, probleemoplossend redeneren en digitale bekwaamheid. Dankzij ICT in het onderwijs kunnen studenten veel sneller leren. Didactische verrijking, adaptief leren en open educatie veranderen het onderwijslandschap. Docenten leren hun leerlingen om nog kritischer te zijn op de grote hoeveelheden online beschikbare informatie waartoe ze toegang hebben. Zo is de rol van de docent continu aan het veranderen. Onderwijsinstellingen willen bovendien onderwijs op maat en passende onderzoeksmiddelen aanbieden om aan de online identiteit van de studenten te voldoen. En deze veranderingen moeten ook nog passen bij de gestelde richtlijnen en protocollen vanuit de overheid, binnen de daarvoor beschikbare budgetten. Een hele uitdaging!

Onderwijs en ICT in balans

Door onderwijsinhoud slim te combineren met ICT en efficiënte informatiestromen ontstaat een gezonde balans tussen wat een onderwijsinstelling wil delen, wat een student wil weten en de wijze waarop kennisoverdracht plaatsvindt. Dit alles om studenten klaar te stomen voor een duurzaam arbeidsmarktperspectief! Leren is een continu proces dat zich niet langer alleen in het klaslokaal voltrekt. Dit gaat een leven lang door. Wij helpen de balans te vinden door mee te denken in de manier waarop onderwijs aangeboden wordt. We geven advies over de technologische inrichting van het leerlandschap en de inrichting en het beheer van de ICT-infrastructuur. Zo sluiten onderwijsinstellingen nog beter aan bij de student en krijgen ze meer grip op de ICT-kosten.