Het belang van IT-verandercommunicatie

3 minuten leestijd
Het belang van IT-verandercommunicatie

IT-veranderingen binnen je organisatie zijn onvermijdelijk. Of het nu gaat om het implementeren van nieuwe technologieën, het wijzigen van processen of aanpassingen in de manier waarop je (met elkaar) werkt: verandering is een constante factor. Een goede IT-verandercommunicatie is onmisbaar om medewerkers op de juiste manier mee te nemen in deze veranderingen.


Verandercommunicatie is het proces van het plannen, implementeren en beheren van communicatie-inspanningen in het kader van de IT-verandering. Effectieve verandercommunicatie gaat verder dan het simpelweg delen van informatie: het gaat om het creëren van begrip, acceptatie en betrokkenheid.

De verandercommunicatiestrategie

Verandering kan angst en weerstand bij medewerkers veroorzaken. Mensen voelen zich vaak onzeker en bezorgd over hoe een IT-verandering hun werk gaat beïnvloeden. Hier komt een goed doordachte verandercommunicatiestrategie in beeld. Het belangrijkste doel is je medewerkers te informeren, betrekken en motiveren tijdens het veranderingsproces. Goede verandercommunicatie heeft grote voordelen voor je organisatie:

 • Meer acceptatie en ondersteuning van de IT-verandering binnen je organisatie
 • Betrokken, geïnformeerde, medewerkers passen zich snel aan en zijn productiever
 • Een open communicatiecultuur stimuleert het vermogen tot leren en innoveren
 • Gevoelens van angst en onzekerheid bij medewerkers verminderen
 • Behoud of verbetering van je interne en externe reputatie

Er zijn verschillende methodieken om verandercommunicatie in te zetten. De methode die het meest geschikt is hangt af van je specifieke behoeften, de complexiteit van de verandering en de cultuur van je organisatie. Het is vaak nuttig om meerdere benaderingen te combineren voor de ontwikkeling en uitvoering van je verandercommunicatiestrategie.

Created with Sketch.
IT-verandercommunicatie

Tips voor effectieve verandercommunicatie

Hier zijn enkele tips om effectieve verandercommunicatie te bevorderen:

 • Breng je doelgroepen in kaart. Welke medewerkers ervaren de grootste impact, wie wil je informeren (overweeg ook externe relaties) en welke mensen gaan actief meewerken aan de IT-verandering?
 • Start vroeg. Begin met communiceren zodra de plannen voor je IT-verandering zijn vastgesteld. Zo wennen medewerkers aan het idee en geef je ze tijd om vragen te vormen.
 • Bepaal je kernboodschap. Waarom vindt deze IT-verandering plaats, voor wie doe je dat, wie werken ermee en welke voordelen brengt het de organisatie.
 • Zet storytelling in. Gebruik pakkende verhalen en aansprekende beelden om de impact van de verandering op medewerkers te illustreren.
 • Houd taalgebruik eenvoudig en duidelijk. Vermijd ingewikkelde technische termen.
 • Betrek leiderschap. Medewerkers hechten waarde aan berichten van natuurlijke leiders, zoals managers, digicoaches of IT-ambassadeurs in je organisatie.
 • Moedig tweerichtingsverkeer aan. Geef medewerkers de mogelijkheid vragen te stellen en geef consistente feedback. Dit bevordert betrokkenheid en begrip.
 • Zet een mix van communicatiekanalen in. Gebruik communicatiemiddelen die passen bij je doelgroepen, zoals e-mails, vergaderingen, nieuwsbrieven, sociaal intranet, muurkranten of flyers. Zorg ervoor dat je boodschap alle medewerkers bereikt.

Continu proces

Verandercommunicatie is dus een cruciaal onderdeel van het succesvol doorvoeren van jouw IT-ambities. Effectieve verandercommunicatiestrategie is geen eenmalige inspanning, maar een doorlopend proces dat onderhouden en aangepast wordt gedurende het veranderingsproces. Door duidelijk en empathisch te communiceren vergroot je de kans om IT-veranderingen met minimale weerstand te implementeren.

Wat Acknowledge voor je kan doen

Onze communicatiespecialisten helpen je bij het opbouwen van een positieve reputatie, het bevorderen van medewerkersloyaliteit en het behouden van een goede relatie met betrokkenen en belanghebbenden. We adviseren jouw communicatieafdeling over de te zetten stappen om jouw IT-implementatie, IT-project of andere IT-verandering goed te begeleiden en helpen mee bij de daadwerkelijke uitvoering van de benodigde communicatiemiddelen. Heb je geen communicatieafdeling? Dan nemen we tijdelijk je communicatietaken over, waarbij we altijd volgens jullie tone of voice en identiteit werken.