Dankzij de ICT-ondersteuning van Acknowledge draait het Summa College een succesvol zorgproject in het onderwijs met de inzet van technologische innovaties.


"De grote maatschappelijke uitdaging waar wij voor staan vraagt om een brede coalitie om samen naar oplossingen te zoeken die werken én om deze te implementeren."

Pieter SchendstokProjectleider Samen Slim Zorgen Thuis

De zorgvraag is de afgelopen jaren veel veranderd. Senioren blijven langer thuis wonen terwijl de thuiszorg wordt wegbezuinigd en de druk op mantelzorgers stijgt. Om ook in de toekomst in te kunnen blijven spelen op de nieuwe marktvraag, veranderende zorg en snelle technologische vernieuwingen ging Summa Zorg in 2014 van start met een publiek-private samenwerking in de Brainportregio: Samen Slim Zorgen Thuis. Acknowledge is vanaf het allereerste begin betrokken bij dit project. We bieden ICT-ondersteuning voor het vernieuwende onderwijs, onder andere met online marketing en technologische innovatie.

Jong en oud samen sterk

Het langer veilig en vertrouwd thuis laten wonen van ouderen is een maatschappelijke thema dat mogelijkheden biedt voor nieuwe beroepen. Door investering in digitale vaardigheden en aansluiting van onderwijsvernieuwing op arbeidsmarktontwikkelingen worden de studenten van nu de zorgverleners van morgen. Samen Slim Zorgen Thuis speelt dankzij de ICT-ondersteuning van Acknowledge en meer dan 50 andere partners in op de veranderende marktvraag en het bijbehorende nieuwe onderwijs. Zo bieden ze toekomstperspectief voor studenten en innovatie in de zorg én brengen ze jongeren en ouderen samen om van elkaar te leren. “Toekomstgericht opleiden betekent dat wij moeten inspelen op de trends in de markt, ook als wij nu nog niet precies aan kunnen geven wat de banen van de toekomst zullen zijn”, vertelt Hilde Meijs, directeur Summa Zorg.

De inzet van technologie voor toekomstgericht onderwijs

Inspelen op de veranderende zorgvraag

Ondersteuning en begeleiding van stagiairs

Ondersteuning in de ICT

Binnen Samen Slim Zorgen Thuis wordt (zorg)technologie praktisch ingezet voor toekomstgericht onderwijs. Zo bereiden nieuwe dienstverleners in de zorg zich optimaal voor op innovaties die ze in hun werkveld tegen gaan komen. Bovendien worden hun kansen op de arbeidsmarkt hierdoor vergroot. Maar het inzetten van technologie in het onderwijs vergt ook veel aandacht. Als een van de technologische partners in het project voelt Acknowledge zich verantwoordelijk voor een zinvolle inzet van ICT bij Summa Zorg. We bieden daarom ICT-ondersteuning op meerdere gebieden van het onderwijs. Zo hebben we de ICT-infrastructuur bij Summa Zorg geïnventariseerd om een probleemloze werking van alle zorgvernieuwingen en slimme integratie van toekomstige innovaties te bereiken.

Het belang van kennisdeling

We leveren niet alleen technische kennis en middelen, maar bieden ook stageplaatsen. Bijvoorbeeld voor studenten van Summa ICT. Onder begeleiding van Acknowledge bemannen zij een aantal dagen in de week de ICT-helpdesk. Summa Zorgstudenten en -docenten die een probleem of storing hebben met een van de onderwijsondersteunende middelen kunnen hier terecht. “Technologische hulpmiddelen bieden uitkomst voor zorgmedewerkers en voor cliënten om langer thuis te wonen en familie gemakkelijk te bereiken. Ik mag er samen met de stagiairs voor zorgen dat alle technologische oplossingen werken in de omgeving van Summa, zodat iedereen er zonder problemen mee aan de slag kan en enthousiast wordt ze in te zetten”, vertelt Erwin Kirkels, engineer bij Acknowledge. Ook de ICT-studenten zijn positief over de stage: “Je ziet de verschillen in aanpak bij Summa en Acknowledge en kan uit allebei de sterke kanten meenemen en toepassen. Ik adviseer medestudenten echt om hier stage te gaan lopen!”

ICT-ondersteuning in het onderwijs van Summa College

Vooruitgang door verbinding

Voor een technologiebedrijf als Acknowledge is het mooi om met technische ondersteuning en stageplaatsen bij te dragen aan een project als Samen Slim Zorgen Thuis. We geven dit project echter ook vorm met onze online marketingkennis. In 2017 ontwikkelde ons online marketing bureau Comaxx een frisse en overzichtelijke website voor het project. Onze online marketingafdeling plaatst hier regelmatig blogs en stuurt nieuwsbrieven uit naar projectpartners en geïnteresseerden. Op die manier dragen we bij aan het bereik van Samen Slim Zorgen Thuis. Pien van Hout, communicatiespecialist bij Acknowledge, legt uit: “Bij het schrijven van de blogs zie ik de impact van technologie in de zorg en het onderwijs. Maar het is eigenlijk nog mooier om te ervaren hoe technologie mensen bij elkaar brengt, waardoor zowel jong als oud blijft groeien en ontwikkelen. Dat sluit natuurlijk helemaal aan bij onze missie!”