Informatiemanagement voor de zorg

Informatiemanagement voor de zorg

Een zorgorganisatie wil goede zorg leveren tegen een betaalbare prijs. Om dit waar te maken moeten een heleboel randvoorwaarden worden georganiseerd, zoals de informatievoorziening. Dit wordt met de alsmaar toenemende digitalisering zelfs steeds belangrijker. Een goed informatiemanagement is essentieel voor elke organisatie in de zorg!

Bij informatievoorziening is het belangrijk dat de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek te vinden is, voor zowel de patiënt, de zorgprofessional als de zorgbestuurder. Maar hoe bereik je dit binnen het (vaak) complexe zorglandschap? Informatiemanagement voor de zorg speelt hierin een sleutelrol. Of het nu gaat om het effectief ondersteunen van bestaande processen, het toepassen van e-health of het inzicht krijgen in de prestaties van de organisatie.

De rol van informatiemanagement

Bij informatiemanagement is het belangrijk om de informatievoorziening en informatiebehoefte optimaal op elkaar af te stemmen. Informatievoorziening is een containerbegrip dat zoveel betekent als ‘het geheel aan activiteiten dat voor een organisatie moet worden uitgevoerd om iedereen de informatie te verstrekken die nodig is om toegewezen functies te vervullen’. Onder informatievoorziening vallen onder andere informatiesystemen, ICT-technologie en gegevens (data). De informatiebehoefte komt op haar beurt voort uit bijvoorbeeld het zorgproces, tijdens of in voorbereiding op het leveren van zorg. De behoefte kan ook komen vanuit de patiënt die geïnformeerd wil zijn over zijn behandeling en daarbij gebruikmaakt van een patiëntenportaal of PGO,  of via de behoefte van een bestuurder die met proces- of capaciteitsinformatie sturing wil geven aan de zorgorganisatie. Informatiemanagement laat zaken als informatiesystemen, ICT-technologie en gegevens zo goed mogelijk aansluiten op wat er in de diverse processen in de zorg nodig is.

Created with Sketch.
Sanne Soer
Sanne Soer Klinisch informaticus

De kracht van informatiemanagement

Een goed ingericht informatiemanagement levert zorgorganisaties een hoop voordelen op:

  • De juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek
  • Inspelen op het complexe informatielandschap in de zorg
  • Kostenbewuste organisatie
  • Optimalisatie van processen
  • Koppelen van vraag en aanbod (ICT-domein en zorgdomein)
  • Grip krijgen én houden op de informatievoorziening

Weerbarstige praktijk

Wij zien dat het inrichten van een goed informatiemanagement in de praktijk toch lastig blijkt te zijn voor veel zorgorganisaties. Het vergt afstemming met verschillende belanghebbenden, niet alleen binnen, maar steeds vaker ook buiten de organisatie. Je moet bovendien een grondige kennis hebben van de processen (zowel (zorg)inhoudelijk als informatietechnisch) en de technologie en functionaliteiten van informatiesystemen en de markt. Daarbij is het zaak aan te (blijven) sluiten bij het beleid van de zorgorganisatie, wettelijke kaders en maatschappelijke ontwikkelingen. Van functionarissen die werkzaam zijn op het vlak van informatiemanagement wordt veel gevraagd. Vaak werken zij in zorgorganisaties op een deelgebied, zonder het hele speelveld te (kunnen) overzien, of ontbreekt het mandaat of de organisatiestructuur om effectief te kunnen zijn. Externe ondersteuning kan helpen om deze trend te doorbreken.

Acknowledge biedt ondersteuning

Onze consultants zijn stuk voor stuk expert op het vlak van informatiemanagement. Ze hebben gedegen kennis en ruime ervaring opgedaan in diverse projecten bij onze zorgklanten. Of het nu gaat om het ondersteunen van zorgprofessionals of patiënten met handige apps, het digitaliseren van ondersteunende processen, betrouwbare gegevensuitwisseling met ketenpartners of het verkrijgen en inzetten van effectieve stuurinformatie. Wij helpen jou met het vertalen van jouw vraag in passende informatie-oplossingen en informeren je actief over technologische mogelijkheden die de verschillende processen in jouw organisatie kunnen ondersteunen. Vanzelfsprekend helpen we jou ook met het uitwerken en implementeren van de uiteindelijke oplossing, waarbij adoptie daarvan door de werknemers en informatieveiligheid standaardonderdelen zijn van onze dienstverlening. Zo krijg en houd jij grip op de informatievoorziening in jouw organisatie!