Zorginnovaties

Zorginnovaties

De zorg staat voor grote uitdagingen nu de zorgvraag toeneemt en de druk op de budgetten blijft. Intussen verschuift het speelveld voor zorginstellingen vrijwel continu. De wet- en regelgeving veranderen, patiënten en cliënten krijgen meer regie en er is nauwelijks voldoende personeel te krijgen. Een belangrijk deel van de oplossing zit in het benutten van nieuwe technologie met de inzet van zorginnovaties.

Met de juiste zorginnovaties kunnen medewerkers meer doen met minder middelen, krijgen patiënten en cliënten meer regie over hun eigen zorg en worden zorgprocessen efficiënter, effectiever en transparanter. Maar hoe pak je dat aan? Met welke strategische stappen leg je een solide basis voor blijvende zorginnovatie?

Zorg op afstand

Technologie speelt momenteel al een prominente rol in de zorg en dat neemt in de komende jaren steeds verder toe. Deels omdat meer zorgorganisaties stappen (moeten) zetten in verdere digitalisering, maar ook omdat technologische vernieuwing snel gaat. Veel van deze vernieuwing richt zich op het faciliteren van patiënten en cliënten om hun zorg zelf te organiseren en het inrichten van zorg op afstand. Dankzij zorginnovaties zoals beeldzorg hoeven ze niet meer naar de zorginstelling te komen voor een consult. Telemonitoring en wearables meten gedrag en lichamelijke waarden continu. Ook dat scheelt een bezoek aan het ziekenhuis. Dankzij dit soort zorginnovaties vindt zorgverlening in de toekomst veel meer op afstand en via e-health plaats.

De inzet van zorgrobots

We zien de laatste jaren een sterke toename van zorgrobots, apparaten die steeds zelfstandiger handelingen verrichten om mensen te ondersteunen bij hun dagelijkse taken en verzorging. Zorgrobots worden ook ingezet om gezelschap te bieden aan cliënten. Daarnaast worden ze gebruikt ter ondersteuning van het proces op de polikliniek, bijvoorbeeld met voorlichting, educatie en vragenlijstfunctionaliteiten. Technologie helpt de zorg zo effectiever en (kosten)efficiënter te maken. Minder administratieve handelingen, minder papier en een betere samenwerking (in de keten) leiden tot meer tijd voor persoonlijke zorg. Om dit nog verder mogelijk te maken moeten zorgorganisaties informatiseren en digitaliseren. Zo kunnen verbeteren ze de kwaliteit van zorg garanderen en, de patiënt en cliënt faciliteren om meer de regie te nemen over hun zorg en de kosten beheersbaar houden.

Borging in je organisatie

Technologie is niet zozeer een middelenvraagstuk, als een kwestie van visie en strategie. De vraag die zorgorganisaties nu moeten beantwoorden is: hoe zorgen we dat digitalisering en zorginnovatie een vast onderdeel is van ons beleid en strategie? Technologie wordt hierdoor een organisatiebreed onderwerp dat allang niet meer besloten blijft tot de ICT-afdeling. En ook de gevolgen van zorginnovaties worden organisatiebreed gevoeld. Maar hoe zorg je dat deze innovaties geborgd wordt in je zorgorganisatie? De experts van Acknowledge helpen hier graag bij!