Digitale patiëntcommunicatie versterkt de eigen regie van patiënten

4 minuten leestijd
Digitale patiëntcommunicatie versterkt de eigen regie van patiënten

Eigen regie van de patiënt en gezamenlijke besluitvorming worden steeds belangrijker in de zorgbranche. Maar hoe zorg je ervoor dat de patiënt ook zijn of haar eigen regie kán nemen? Informatieoverdracht speelt een essentiële rol in digitale patiëntcommunicatie.


Zonder goede informatie zijn patiënten niet in staat hun eigen regie te nemen en kunnen ze bijvoorbeeld niet met de zorgprofessional in gesprek gaan over de mogelijkheden voor een behandeling. Deze informatie komt natuurlijk van de zorgprofessionals, maar er zijn daarnaast steeds meer digitale communicatiemiddelen beschikbaar die dit proces ondersteunen en bevorderen.

Digitalisering van informatie

Door informatiefolders te digitaliseren is de informatie over een aandoening, behandeling of ingreep op elk moment en op elke plek toegankelijk voor patiënten. Deze informatie via digitale kanalen aanbieden levert tevens andere mogelijkheden voor patiëntcommunicatie. Zo zie je dat steeds meer ziekenhuizen de informatie aanbieden in de vorm van video’s over specifieke behandelingen, ingrepen of hun ziekenhuis. Deze video’s laten zien wat een behandeling of ingreep inhoudt, maar kunnen zich ook focussen op de patiëntbeleving, waardoor de patiënt een goed beeld kan vormen wat hem of haar te wachten staat. Er zijn zelfs voorlichtingsvideo’s beschikbaar waarbij gebruik wordt gemaakt van Virtual Reality (VR). Hierdoor kan de patiënt de behandeling of ingreep als het ware al een keer ‘meemaken’, waardoor ze nog beter voorbereid zijn op de behandeling en het gesprek met de zorgprofessional. Een goed voorbeeld hiervan zijn de video’s van Infor-Med.

Patiëntenapplicaties

Er zijn ook verschillende applicaties beschikbaar die focussen op de ondersteuning van de patiënt tijdens het gehele zorgproces. Sommige apps volgen een patiënt in zijn of haar patiëntreis, zoals de Patient Journey App. Hierin kun je niet alleen afspraken bijhouden, maar krijg je ook gedoseerde en relevante informatie aangereikt over het zorgproces. Je wordt hierdoor als patiënt niet overspoeld met informatie en behoudt zo het overzicht. Dit ondersteunt de zorgprofessional in het gedoseerd aanbieden van de informatie op momenten waarop gezamenlijk beslissingen genomen moeten worden. Zogenaamde keuzehulp-applicaties, zoals PATIENT+, ondersteunen patiënten op hun beurt in het samen beslissen over hun behandeling. Dit soort apps geven inzicht in de voor- en nadelen van een behandeling en geven de patiënt, niet onbelangrijk, inzicht in zijn of haar eigen voorkeuren. Hierdoor kunnen patiënten thuis al (gestructureerd) nadenken over de te maken keuze en hebben ze meer houvast in het gesprek met de zorgprofessional.

Patiëntportalen en PGO’s

Inzicht in de eigen medische gegevens is een essentieel onderdeel van het kunnen nemen van eigen regie en gezamenlijke beslissingen. Door de nieuwe wet van recht op inzage in je medisch dossier is het vanaf juli 2020 voor iedereen mogelijk om digitaal (via een patiëntportaal) je medische informatie in te zien. De patiënt moet deze informatie dan wel bij elke zorgverlener afzonderlijk ophalen. Hierdoor is het creëren van een totaal gezondheidsoverzicht dus lastig. Persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) bieden hier de oplossing voor. In een persoonlijke gezondheidsomgeving ziet de patiënt alle informatie die is verzameld door de verschillende zorgprofessionals en -instellingen en kan hier zelf informatie aan toevoegen (bijvoorbeeld data van een wearable of thuismetingen). Via dit PGO kan de informatie zelfs worden gedeeld met andere zorgprofessionals, maar wel alleen met toestemming van de patiënt. Hier is dus duidelijk sprake van eigen regie van de patiënt door digitale patiëntcommunicatie!

Ondersteuning van de patiënt

Al deze communicatiehulpmiddelen bieden op hun eigen manier ondersteuning aan de patiënt om zelf de regie te kunnen nemen over zijn of haar gezondheid. Ze maken bovendien het samen beslissen daadwerkelijk mogelijk. Dit levert ook voordelen op voor de zorgprofessional. Patiënten zijn beter geïnformeerd zonder dat de zorgprofessional hier meer tijd mee kwijt is. Goed geïnformeerde patiënten zijn in staat eigen regie te nemen en mee te kunnen beslissen over het zorgproces, wat leidt tot hogere patiënttevredenheid, meer doelmatig gebruik van de zorg en een hogere therapietrouw. Dus welke digitale communicatiemiddelen ga jij inzetten ter versterking van de eigen regie?

Meedenken over ICT binnen de zorg

We zetten onze zorginnovaties in om jouw organisatie te ondersteunen. Dankzij de inzet van een breed aanbod aan experts kunnen we snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Hebben we de kennis niet in huis? Dan zetten we ons brede netwerk in om de juiste oplossing te bieden. Zo is onze aanpak altijd toekomstbestendig.