Uitdagingen in de gezondheidszorg zorgen voor een toenemende vraag naar nieuwe technologieën en innovaties. In het digitale tijdperk is er echter maar één doorslaggevende factor: het individu. Mensen blijven de drijvende kracht achter de zorg. De balans tussen mens, maatschappij en innovatieve technologie is belangrijker dan ooit. Door mee te denken met zorgorganisaties en ze van de juiste ICT in de zorg te voorzien dragen wij ons steentje bij. We zetten een brede kennis van de zorgbranche en effectieve ICT in, zodat zorgverleners zich optimaal kunnen focussen op wat belangrijk is voor de cliënt.

Verschuivingen in de zorg

Het wordt een steeds grotere uitdaging om betaalbare en rendabele zorg te bieden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. De samenwerking tussen organisaties binnen de zorgmarkt, maar ook daarbuiten, wordt veel belangrijker. Alleen door de handen ineen te slaan met andere zorgpartijen ontstaan oplossingen die een grote bijdrage leveren aan kwaliteit, kostenbeheersing en veiligheid in de zorg.

We zien een verschuiving in de focus van zorg naar gezond leven en preventie. Wanneer mensen bewust met hun gezondheid bezig zijn en er een vitalere leefstijl op na houden, verbetert de kwaliteit van leven en dalen uiteindelijk de zorgkosten. Door de inzet van geavanceerde zorgsystemen komt de regie over de zorg bovendien steeds meer bij de patiënt te liggen. Dankzij e-health kunnen hulpbehoevenden langer thuis blijven wonen, zijn dokters in staat meer patiënten te behandelen en worden kwetsbare mensen in de samenleving beter opgevangen. Zorgorganisaties delen cliëntinformatie met elkaar om de cliënt beter te helpen. Deze ontwikkeling zorgt echter ook voor een hogere druk op de veiligheid van persoonlijke (medische) gegevens. De balans tussen kwaliteit van zorg en privacy van de cliënt is belangrijker dan ooit!

De inzet van ICT in de zorg

Hoe krijgen zorgorganisaties weer grip op hun kosten? Wij bieden de oplossing door zorgprocessen te vereenvoudigen en een sterke ICT-infrastructuur neer te zetten. We denken als sparringpartner graag proactief met je mee, als verlengstuk van je eigen ICT-afdeling of door de ICT-dienst volledig over te nemen en in te richten. Door nieuwe zorgtechnologieën te implementeren en de kwaliteit hiervan te borgen dragen we bij aan een hogere mate van vitaliteit van mensen. Maar we denken verder! We willen de zorg niet alleen nu optimaliseren, maar kijken ook hoe het in de toekomst beter kan. Dankzij de inzet van een breed aanbod aan experts kunnen we snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Hebben we de kennis niet in huis? Dan zetten we ons brede netwerk in om de juiste oplossing te bieden. Zo is onze aanpak altijd toekomstbestendig.