Werkplekoplossingen voor de zorg

Werkplekoplossingen voor de zorg

Technologie is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Ook de zorgsector zet ICT-middelen volop in om zorgprocessen te ondersteunen. Als gevolg van de coronacrisis is de digitalisering in een nog hogere versnelling geraakt. Behandelaars en ondersteunend personeel werken steeds vaker op afstand met elkaar samen en zijn hierdoor meer afhankelijk geworden van de digitale werkplek voor de zorg. Deze verandering in werkwijze roept mogelijk weerstand op, zeker wanneer voorzieningen onvoldoende aansluiten op de behoeften en verwachtingen van zorgprofessionals. Dit leidt tot ontevredenheid en, nog erger, risico’s voor de kwaliteit van het zorgproces.

Via de digitale werkplek kunnen zorgprofessionals digitale systemen raadplegen en toepassen in het dagelijkse werkproces. Maar hoe ziet een optimale digitale werkplek in de zorg eruit? De algemene leidraad is dat alle informatie en benodigde toepassingen binnen handbereik zijn en voldoende intuïtief en laagdrempelig gebruikt kunnen worden. En vergeet niet de informatieveiligheid! Wat voor de gebruiker vaak vanzelfsprekend is, vormt voor de ICT-organisatie een flinke klus. De risico’s moeten in kaart worden gebracht, om vervolgens maatregelen te vinden die deze risico’s beheersen.

Duidelijke strategie

In de praktijk werken zorgprofessionals volgens een bepaalde methode die is afgedwongen door de huidige voorzieningen. Dit moet en kan makkelijker. De kunst is om alle ingeburgerde tooling los te laten en terug te keren naar het proces en de manier waarop ICT de beste ondersteuning kan bieden. Stel jezelf een aantal belangrijke vragen, zoals ‘waarom moeten we veranderen?’ en ‘wat willen we hier als organisatie mee bereiken?’. Meer aandacht voor de patiënt of cliënt, verbeteringen doorvoeren die de werkdruk verlagen, de kwaliteit van de vastgelegde informatie verhogen? Misschien zijn al deze zaken wel belangrijk. Voordat je onderzoek doet naar de wijze waarop ICT het zorgproces optimaal kan ondersteunen, moet eerst de strategie helder zijn.

Systemen en applicaties

Aan de ene kant omvat het informatielandschap in de zorg een set van informatiesystemen, zoals ECD’s, EPD’s, planningsystemen en procesondersteunende applicaties met (semi-)gestructureerde gegevens. Vaak is er door de tijd heen een wildgroei ontstaan aan procesondersteunende applicaties die veelomvattend zijn en daardoor vaak log en verre van gebruiksvriendelijk. Deze systemen zitten bovendien bomvol informatie. Migreren naar een nieuw platform kan, maar het is kostbaar en moet dus weloverwogen plaatsvinden. Anderzijds zijn er tal van specifieke medische toepassingen in gebruik die door fabrikanten zijn meegeleverd bij medische apparatuur. Deze laatste groep applicaties is doorgaans bij kleine groepen medewerkers in gebruik en vaak gebonden aan de fysieke werkplek, zoals het onderzoekslab of de röntgenafdeling. Hierbij is de betrouwbaarheid en integriteit van de toepassing veel belangrijker dan het gebruiksgemak.

Portaal op maat

We kunnen dus niet sleutelen aan de procesondersteunende of specifieke medische toepassingen. Hoe creëer je dan een optimale werkplek in de zorg? Volgens onze ervaringen levert één aanpak het beste resultaat: een intuïtief en laagdrempelig portaal waarbinnen workflows en belangrijke informatie voor het werkproces van de individuele betrokkenen bij elkaar worden gebracht. Zo’n portaal is op maat gemaakt en wordt in de digitale werkplek aangeboden. Het zorgt voor meer werkplezier en gebruiksgemak, vooral wanneer er innovatieve elementen aan toe worden gevoegd. Richt dit portaal niet in voor één type device, maar voor het device dat het beste past bij de werkzaamheden. Én zorg dat het portaal op alle typen devices werkt. Vanwege de diversiteit aan werksituaties in de zorg bestaat er nou eenmaal geen one-size-fits-all-oplossing.

Praktische toepassingen

Wat vind je dan zoal terug in het portaal? Dit is uiteraard afhankelijk van het type zorgorganisatie, maar er zijn veel mogelijkheden. Zo kun je de werkplanning toevoegen, een dagoverzicht krijgen van jouw patiënten en gebruikmaken van een notitiefunctie om direct bij de patiënt verslaglegging te doen. Er is ook praktische informatie beschikbaar, zoals een overzicht van collega’s die op dat moment aan het werk zijn, verjaardagen en het laatste teamnieuws. Medewerkers raadplegen zelf informatie of het wordt door middel van een pushfunctie onder de aandacht gebracht in de gehele organisatie. Daarnaast biedt het portaal toegang tot toepassingen, zoals videobellen. Te mooi om waar te zijn? Zeker niet! Veel van deze functionaliteiten zijn nu al te realiseren. Informatiesystemen kunnen niet altijd alle informatie openzetten naar een centraal portaal. Meestal kun je wél de juiste ingang creëren vanuit het portaal, waardoor medewerkers gemakkelijker de juiste informatie raadplegen of bewerken.

De digitale werkplek voor de zorg

Onze zorgconsultants hebben hun sporen in de zorg ruim verdiend en zijn vertrouwd met de procesondersteunende en medische applicaties én de organisatiepolitiek. Met kennis van succesvolle ICT-verandertrajecten is Acknowledge expert in het ontwikkelen van een digitale werkplek die past bij de behoeften en verwachtingen van de gebruikers in de zorg. Hiervoor werken we nauw samen met de organisatie en inventariseren de werkprocessen, gewenste informatievoorziening en innovatieve verbeterslagen. We lichten die elementen eruit die het dagelijks werkproces en de werkvreugde positief beïnvloeden en brengen deze samen in de ideale werkplek voor de zorg, afgestemd op de doelgroep. Hiervoor maken we gebruik van diverse platform-onafhankelijke Microsoft-technologieën, zoals Windows Virtual Desktop, SharePoint, Teams, Power Apps, Power Automate en PowerBI. De werkplek werkt op verschillende typen devices, uiteraard met veilige, single sign-on toegang en meervoudige authenticatie.