Door te ondersteunen in het gebruik van e-healthplatform Minddistrict draagt Acknowledge bij aan een grotere zelfredzaamheid van Neos-cliënten.


Acknowledge heeft veel kennis en ervaring met andere innovatieprojecten in de zorgsector. Dat zijn mooie aangrijpingspunten waar we veel van kunnen leren.

Pim DijkstraVoorzitter Raad van Bestuur Neos

Als regionale organisatie voor maatschappelijke (vrouwen)opvang, begeleid en beschermd wonen en herstelgerichte ondersteuning heeft Neos een belangrijke functie. Het voortdurend verbeteren van het zorgproces om continu aan te sluiten op de behoeften van cliënten staat bij Neos hoog op de agenda. Door bezuinigingen in de zorg moeten ze bovendien manieren zoeken om het begeleidingstraject met cliënten in te korten. Neos ging daarom op zoek naar nieuwe digitale toepassingen om de begeleiding efficiënter te laten verlopen. Uiteindelijk viel de keuze op Minddistrict, een digitaal platform waarmee cliënt en begeleider waar en wanneer het ze uitkomt samen kunnen werken aan modules en zelfhulptrainingen.  Als jarenlange partner werd Acknowledge betrokken bij de implementatie van dit mobiele e-health-platform.

Regie over eigen behandeling

Bij Neos staan zelfredzaamheid en eigen regie voorop. Zo werken ze met woningcorporaties samen om cliënten zo snel en soepel mogelijk in een normale woonsituatie terug te brengen, in plaats van ze langdurig op te laten nemen. Pim Dijkstra, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Neos: “Om cliënten zoveel mogelijk zelfredzaam te laten zijn is het belangrijk dat zij zelf bepalen hoe hun herstelproces verloopt. De implementatie van e-health zorgt ervoor dat ze dit in hun eigen tijd, op hun eigen manier en in hun eigen vertrouwde omgeving op kunnen pakken.” Al in 2016 ging Neos op zoek naar nieuwe interventie- en ondersteuningsmethodes om cliënten ook meer regie over hun eigen begeleiding te geven. Het eerste contact met Minddistrict was al gelegd, hoewel de aanpak nog niet echt van de grond kwam. Acknowledge werd als partner van Neos uitgenodigd om mee te denken.

Intensieve partners

De samenwerking tussen Neos en Acknowledge begon acht jaar geleden met het leveren van ICT en is inmiddels uitgegroeid tot een goedlopend partnerschap waarin meerdere teams intensief met elkaar samenwerken. “Vanuit dat partnership hebben we Acknowledge bij dit project betrokken. Het zorgteam van Acknowledge heeft geholpen om het geheel projectmatig stevig neer te zetten, zodat we ook continuïteit hebben”, legt Pim uit. De implementatie van Minddistrict wordt inmiddels stap voor stap uitgerold in de hele organisatie van Neos. Dit vraagt best wat tijd en aanpassingsvermogen van de medewerkers en cliënten. Ze hebben er bovendien bepaalde digitale vaardigheden voor nodig die ze nog niet altijd even goed hebben ontwikkeld.

Neos en Acknowledge versterken de innovatiekracht dankzij de implementatie van e-health

Projectplan in fasen

Acknowledge stelde op basis van de strategische koers en prioriteiten van Neos een sterk fasenplan op. “Door alles in fases op te delen heb je meer grip op het project en kun je veel gemakkelijker tussentijds de balans opmaken. Dat is echt een compliment voor de aanpak van Acknowledge”, vertelt Pim. Nadat het projectteam zich had verdiept in Minddistrict en de basis had gelegd ging de operationele fase van start. Acknowledge-consultant Pauline Strijbos werd een aantal dagen per week intern bij Neos geplaatst om de implementatie van Minddistrict te begeleiden. Zij werkt hiervoor samen met zogenaamde ambassadeurs, Neos-medewerkers die voorop lopen en samen met haar het platform onder de aandacht brengen en collega’s ondersteunen bij het gebruik. Pauline: “Zij zijn echt mijn verlengde armen doordat ze collega’s proberen te helpen en enthousiasmeren. Minddistrict moet op termijn steeds meer een vast onderdeel worden van het werkproces.”

Begeleiding op afstand

Doordat Pauline aansluit bij teamoverleg, contact onderhoudt met teamleiders en het CliëntenPunt en wekelijks op kantoor te vinden is kan zij de implementatie van e-health echt borgen. Nu Minddistrict steeds meer wordt geïntegreerd in het dagelijks werk van de begeleiders is het belangrijk dat iedereen gaat ontdekken wat de mogelijkheden van het platform zijn. Minddistrict biedt modules aan waar de cliënt alleen of samen met zijn of haar persoonlijke begeleider aan kan werken. Deze modules worden klaargezet door de begeleider of door de cliënt zelf uitgekozen. Zodra de cliënt iets heeft afgerond krijgt de begeleider een melding, zodat ze het onderdeel samen kunnen bespreken. Dit kan in een livegesprek, maar ook via de chatfunctie in het platform.

Buiten komt binnen

Uiteindelijk is Minddistrict niet alleen bedoeld ter ondersteuning van de begeleiding, maar ook om cliënten digitaal vaardiger te maken. “Ze geven ook aan dat ze sneller iets durven te vragen doordat ze meer gewend zijn aan de computer. Voor cliënten in een beschermde verblijfsituatie komt de buitenwereld nu op een veilige manier naar binnen”, legt Pauline uit. Ook het advies van de cliëntenraad van Neos is heel positief. Zij geven aan dat de waarde van dit platform echt wordt gedragen. “Ik werk aan de modules als mijn dochter haar middagdutje doet. Zo kan ik aan mezelf werken, ook als ik niemand heb die kan oppassen”, vertelt een cliënt.

Ondersteuning en uitrol van de implementatie

Verhoging van de kwaliteit van de zorgverlening

Grotere productiviteit van de medewerkers

Implementatie e-health

Door te investeren in de implementatie van e-health wil Neos de effectiviteit en productiviteit van de medewerkers vergroten. Het is nu dus heel belangrijk dat het platform zo breed en goed mogelijk wordt geïmplementeerd. “In de waan van de dag kunnen medewerkers weer terugvallen in hun oude manier van werken. We moeten dus zo concreet en duidelijk mogelijk de waarde blijven uitleggen”, vertelt Pim. Hij is heel tevreden over de samenwerking met Acknowledge: “Ik ben heel blij met de analyse die we aan het begin van het project samen hebben gemaakt. Daarna gingen we van start met een redelijke zware structuur. Uiteindelijk kwamen we erachter dat we het niet te abstract moesten maken, maar het gewoon moesten gaan doen. Dat bleek een flinke uitdaging, totdat Pauline als geheime wapen werd ingezet. Met haar hulp kunnen we de implementatie nu veel concreter aanpakken.”