Top 10 strategische technologietrends voor 2020

10 minuten leestijd
Top 10 strategische technologietrends voor 2020

Onderzoeksbureau Gartner deelt jaarlijks hun top tien belangrijkste technologische ontwikkelingen voor het komende jaar. Op 21 oktober presenteerde ze de strategische technologietrends voor 2020. Benieuwd wat jouw organisatie te wachten staat volgend jaar? Met deze trends ben je helemaal voorbereid!


De technologische trends voor 2020 zijn samen te vatten als ‘mensgerichte smart spaces‘. De focus ligt hierbij op de invloed die de trends hebben op mensen, bijvoorbeeld klanten of werknemers, en de omgeving waarbinnen ze zich bevinden (thuis, op kantoor, in de auto). Brian Burke, vicevoorzitter van Gartner Research, legt uit: “Deze trends hebben een ingrijpende invloed op mensen en de fysieke of digitale omgevingen waarin ze zich bevinden. Voor organisaties is het belangrijk om niet zomaar technologie op technologie te stapelen, maar juist te focussen op de menselijke context.” ICT-leiders hebben vooral baat bij de technologietrends van 2020 door ze slim te combineren. Dit levert het grootste voordeel op voor de innovatie en strategische doelen van hun organisatie.

Trend 1: hyperautomatisering

De eerste van de technologische trends voor 2020 is hyperautomatisering. De automatisering gebruikt technologie om taken die eerder door mensen werden uitgevoerd te automatiseren. Hyperautomatisering gaat nog een stap verder door geavanceerde technologieën toe te passen, waaronder Artifical Intelligence (AI) en Machine Learning (ML). Hierdoor worden processen verder geautomatiseerd. De technologie ondersteunt mensen bovendien steeds beter om hun ervaring te vergroten, beslissingen beter te maken en levens te verrijken.

Hyperautomatisering zorgt er aan de ene kant voor dat automatisering steeds verder wordt doorgevoerd op een grote hoeveelheid tools. Aan de andere kant wordt ook gewerkt aan de verfijning van de automatisering, door meer te ontdekken, analyseren, ontwerpen, meten en bewaken. Aangezien geen enkele tool mensen volledig kan vervangen, bestaat hyperautomatisering tegenwoordig uit een combinatie van tools, waaronder robotachtige procesautomatisering (RPA), intelligente bedrijfsbeheersoftware (iBPMS) en AI, met als doel steeds meer AI-gestuurde beslissingen te kunnen maken.

Door de inzet van hyperautomatisering ontstaat vaak een digitale tweeling van de organisatie (DTO). Het is niet het hoofddoel van deze technologie, maar geeft organisaties wel de mogelijkheid om te visualiseren hoe functies, processen en belangrijke prestatie-indicatoren met elkaar samenwerken om de toegevoegde waarde te vergroten. De DTO is vervolgens een integraal onderdeel van het hyperautomatiseringsproces, biedt realtime informatie over de organisatie en stimuleert zakelijke kansen.

Trend 2: multiexperience

Multiexperience vervangt technisch vaardige mensen door mensgerichte technologie en focust op de manier waarop mensen omgaan met de digitale wereld. Bij deze trend zien we een verschuiving van een traditionele ervaring met een computer waarbij maar één vorm van interactie plaatsvindt, naar interfaces met multisensoren en meervoudige touchpoints, zoals wearables en geavanceerde computersensors. Je houdt de computer niet meer in je hand, in een multiexperience is de wereld jouw computer. Zo creëert Domino’s Pizza een ervaring die verder gaat dan het bestellen via een app. Ze zorgen voor een multiexperience met de inzet van autonome voertuigen voor de bezorging, een pizzatracker en communicatie via slimme speakers. Hun klanten krijgen zo de beste ervaring.

In de toekomst verschuift deze trend naar een ambient experience. Bij deze ervaring gaan de fysieke en virtuele omgeving naadloos in elkaar over. Ze blijven altijd in stand, ongeacht de tijd, de ruimte waarin je jezelf bevindt of het apparaat dat je gebruikt. Voor nu richt multiexperience zich echter vooral op meeslepende ervaringen met de inzet van Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Mixed Reality (MR), sensortechnologieën en Human Machine Interfaces (HMI) met meerdere kanalen. De combinatie van deze technologieën kan worden gebruikt om een eenvoudige AR-ervaring te creëren, of een volledig meeslepende VR-ervaring neer te zetten.

Top 10 strategische technologietrends voor 2020

Trend 3: democratisering

Democratisering is een interessante trend op de lijst van technologische trends van 2020. Dankzij de democratisering van technologie krijgen mensen gemakkelijker toegang tot technische of zakelijke expertise, zonder een uitgebreide of dure training te volgen. Democratisering richt zich op de ontwikkeling van applicaties, data en analytics, design en kennis. Vaak wordt democratisering aangeduid als de ’toegang voor burgers’, omdat het leidt tot een groei van het aantal civiele data-analisten en programmeurs. Democratisering stelt ontwikkelaars in staat om datamodellen te genereren zonder echt over de vaardigheden van een datawetenschapper te beschikken. Ontwikkelaars gebruiken de AI-gedreven ontwikkeling juist om code te genereren en testen te automatiseren.

Trend 4: human augmentation

Human augmentation, of menselijke verbetering, is de inzet en het gebruik van technologie om de fysieke én cognitieve ervaringen van een persoon te verbeteren. Bij fysieke augmentatie wordt technologie in of op het lichaam geplaatst, waardoor een specifieke fysieke eigenschap verandert. De auto- en mijnbouwindustrieën gebruiken wearables bijvoorbeeld om de veiligheid van hun werknemers te verbeteren. In andere sectoren, zoals de detailhandel en de reisbranche, worden wearables juist ingezet om de productiviteit te verhogen. Fysieke augmentatie is onder te verdelen in sensorische augmentatie (gehoor, visie en waarneming), augmentatie van biologische functies (uitwendige skeletten en protheses), hersenverbetering (implantaten tegen epileptische aanvallen) en genetische augmentatie (somatische gen- en celtherapie).

Cognitieve augmentatie vergroot het vermogen van mensen om na te denken en betere beslissingen te nemen, bijvoorbeeld door informatie en toepassingen sterker te benutten om leren of ervaren te verbeteren. Tot cognitieve verbetering behoort ook de technologie voor hersenverbetering, omdat het gaat om fysieke implantaten die cognitief redeneren beïnvloeden.

Menselijke verbetering brengt een scala aan culturele en ethische implicaties en uitdagingen met zich mee. Denk alleen al aan de commotie rondom het gebruik van de CRISPR-technologie voor de manipulatie van genen.

Trend 5: transparantie en traceerbaarheid

De snelle ontwikkeling van technologie zorgt voor een vertrouwenscrisis. Consumenten zijn zich er steeds bewuster van hoe hun gegevens worden verzameld, opgeslagen, gebruikt en soms zelfs misbruikt. Naarmate dit bewustzijn groter is, erkennen organisaties in toenemende mate dat zij een grote verantwoordelijkheid hebben om op de juiste manier met de data om te gaan.

Daarnaast worden technologische trends als AI en ML steeds vaker ingezet om beslissingen te nemen zonder de tussenkomst van mensen, ook in 2020. Met het ontbreken van de menselijke factor groeit het wantrouwen en daarmee de behoefte aan bijvoorbeeld explainable AI (XAI) en AI governance. Met XAI is altijd te verklaren hoe een kunstmatige intelligentie tot een bepaalde uitkomst komt. AI governance zorgt voor een juridisch kader waarbinnen de technologie achter ML en AI goed wordt onderzocht en ontwikkeld, met als doel mensen te helpen om kunstmatige intelligentie op de juiste manier te adopteren.

Transparantie en traceerbaarheid vraagt om een focus op zes belangrijke elementen van vertrouwen: ethiek, integriteit, openheid, verantwoordelijkheid, bekwaamheid en consistentie. Wereldwijd neemt men al nieuwe wetgeving aan, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), waarin belangrijke basisregels en kaders voor organisaties worden vastgesteld.

Trend 6: empowered edge

Edge computing is een methode waarbij informatieverwerking, verzameling van content en levering dichter bij de bronnen van de informatie worden geplaatst, aan de rand van het netwerk. Door het verkeer lokaal te houden verlaagt de reactietijd. Onder edge computing valt ook alle technologie rond het Internet of Things (IoT). Empowered edge kijkt hoe IoT-devices exponentieel toenemen en de basis vormen voor smart spaces. De technologie brengt belangrijke applicaties en diensten bovendien dichter bij mensen en de apparaten die ze gebruiken.

Gartner verwacht dat er in 2023 meer dan 20 keer zoveel slimme devices zijn aan de rand van het netwerk dan op conventionele ICT-locaties.

Trend 7: gedistribueerde cloud

Ook op de lijst met technologische trends van 2020 zien we de cloud terugkomen. Gedistribueerde cloud is de distributie van public clouddiensten naar locaties buiten de fysieke datacenters van de cloudprovider. In de gedistribueerde cloud is deze provider nog wel verantwoordelijk voor alle aspecten van de cloudarchitectuur, levering, bewerking, updates en het beheer. De evolutie van de gecentraliseerde public cloud naar de gedistribueerde public cloud biedt nieuwe mogelijkheden en luidt een volgende fase binnen cloudcomputing in. Dankzij de gedistribueerde cloud kunnen datacenters in principe overal ter wereld staan. Dit lost technische problemen op, zoals trage reactietijden, en zorgt ervoor dat wordt voldaan aan regelgeving en regulatie. Het biedt de voordelen van de public cloud in combinatie met de voordelen van de private cloud.

Top 10 strategische technologietrends voor 2020

Trend 8: autonomous things

Autonomous things zijn objecten die AI gebruiken om op een natuurlijke manier met hun omgeving te communiceren en zo taken te verrichten die normaal door mensen worden uitgevoerd, zoals auto’s, robots of landbouwmachines. Deze technologie werkt van semi-autonoom tot volledig autonoom. Autonome dingen komen voor in verschillende vormen (robotica, voertuigen, drones, agenten en huishoudelijke apparaten) en omgevingen (land, zee, lucht en digitaal).

Hoewel autonome dingen op dit moment voornamelijk bestaan in gecontroleerde en gesloten omgevingen, zoals een mijn of magazijn, zullen deze uiteindelijk evolueren om volledig te functioneren in openbare ruimtes. Autonome dingen transformeren bovendien van individuele apparaten naar groepen die met elkaar samenwerken. Een goed voorbeeld hiervan is de zwerm van meer dan 1.200 (!) drones die werd gebruikt voor de lichtshow tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen van 2018.

De mogelijkheden van autonomous things zijn dus groot, maar ze kunnen het menselijk brein niet vervangen. Ze functioneren het meest effectief met een nauw omgeschreven en duidelijk doeleinde.

Trend 9: praktische blockchain

Een blockchain is een soort gedeeld register met een chronologische lijst van beveiligde transactiegegevens waar alle gebruikers van een netwerk toegang toe hebben. Dankzij blockchain kunnen organisaties ook traceren waar bepaalde middelen vandaan komen. Dit heeft voordelen voor de reguliere bedrijfsvoering, maar opent ook deuren voor andere toepassingen, zoals het herleiden van de oorzaak van voedselgerelateerde ziekten. Blockhain zorgt er daarnaast voor dat twee bedrijven die elkaar niet kennen op een veilige manier kunnen communiceren in een digitale omgeving. Ze kunnen zelfs geld of producten met elkaar uitwisselen zonder dat daar een andere autoriteit aan te pas hoeft te komen. Het complete blockchainmodel bestaat uit vijf elementen: een gedeeld register, een onveranderlijk en traceerbaar register, encryptie, tokenization (programmeren van tokens) en een openbaar toegankelijke overeenkomst.

Blockchain is nog steeds slecht schaalbaar en toepasbaar, waardoor de technologie nog niet aantrekkelijk is voor bedrijfsimplementaties. Gartner vermeldt in zijn technologische trends van 2020 dat blockchain naar verwachting in 2023 volledig schaalbaar is. De bedrijfsblockchains van nu implementeren alleen bepaalde elementen van de technologie en zijn daardoor al veel functioneler in gebruik. Bij deze praktische blockchains is het register onafhankelijk van individuele applicaties en deelnemers. Het register wordt vervolgens hergebruikt voor het hele netwerk om zo een lijst aan gegevens te creëren. Iedereen met toegang ziet dezelfde informatie en de integratie is gemakkelijker dankzij een individueel gedeelde blockchain. De overeenkomst wordt geregeld via traditionele modellen.

Volgens Gartner heeft volledige blockchain in de toekomst de potentie om bedrijven, en zelfs de economie, te transformeren, zeker wanneer het wordt geïntegreerd met technologieën als AI en IoT. Hierdoor worden zelfs machines en apparaten onderdeel van het blockchainnetwerk. Stel je eens voor dat je auto direct kan onderhandelen met je verzekeringsmaatschappij over je premie aan de hand data die wordt geregistreerd door sensoren in je wagen!

Trend 10: AI-security

Groeiende technologische trends als hyperautomatisering en autonomous things leveren revolutionaire kansen in de bedrijfswereld in 2020. Ze brengen echter ook grote veiligheidsrisico’s met zich mee doordat er nieuwe vormen van cyberaanvallen ontstaan. ICT-securityteams moeten zich bewust zijn van de manieren waarop AI de veiligheid gaat bedreigen in de toekomst. AI-security uit zich op drie belangrijke manieren:

  • Bescherm je AI-aangedreven systemen door gegevens uit AI-trainingsprogramma’s en machine learning-modellen te beveiligen.
  • Benut AI om je beveiliging te verbeteren door informatie uit machine learning te gebruiken om patronen waar te nemen, aanvallen te achterhalen en processen te automatiseren.
  • Voorspel het gebruik van je AI door kwaadwillenden en bescherm je bedrijf tegen deze aanvallen.

Lees het Tech jaaroverzicht 2019-2020

In ons Tech jaaroverzicht 2019-2020 blikken we terug op 2019 en alles wat we in het afgelopen jaar hebben bereikt. We kijken ook vooruit naar de mogelijkheden die het nieuwe jaar ons brengt en stellen ambitieuze doelen voor de toekomst. We nemen je mee langs een aantal belangrijke technologische trends en productinnovaties voor 2020. En Managing Director Patrick van de Coolwijk deelt de visie van Dell op de toekomst. Een toekomst waar digitaal de norm is en technologische innovaties interessante nieuwe kansen brengen!