Een gebrek aan goede ICT-adoptie kost je organisatie geld

3 minuten leestijd
Een gebrek aan goede ICT-adoptie kost je organisatie geld

Een ICT-afdeling bereidt grote IT-projecten vaak tot in de puntjes voor. Ze denken uitgebreid na over alle technische aspecten, de juiste partners worden erbij betrokken en het traject krijgt een strakke planning. Maar we zien nog te vaak dat de eindgebruiker in dit proces over het hoofd wordt gezien. Ze worden niet meegenomen in de verandering, waardoor ze uiteindelijk niet op de juiste manier met de nieuwe technologie aan de slag kunnen gaan. Zo kost een gebrek aan goede ICT-adoptie je organisatie veel geld!


Volgens het CHAOS-rapport van de Standish Group mislukt een derde van de IT-projecten gedeeltelijk of zelfs volledig (66 procent). Zij doen al sinds 1994 onderzoek naar het slagen en falen van ICT-projecten op basis van casestudies van inmiddels meer dan duizend organisaties over de hele wereld. Uit de onderzoeken blijkt dat het falen van IT-projecten in 64 procent van de gevallen te danken is aan een slechte organisatie en communicatie. Het gebrek aan betrokkenheid van gebruikers in het project is de op een na grootste oorzaak voor mislukte en problematische ICT-projecten.

Hoge kosten door falen IT-projecten

De kosten van IT-projecten die niet op de geplande manier worden afgerond lopen snel hoog op. Als gevolg van vertragingen, verspilde ontwikkelkosten en herstelinspanningen loopt het aardig in de papieren. Uit een rapportage van CISQ blijkt dat Amerikaanse bedrijven in 2022 in totaal $260 miljard aan kosten hadden als gevolg van mislukte IT-ontwikkelprojecten. Deze kosten omvatten zaken als verlies van inkomsten, verhoogde kosten voor herstel en herontwikkeling en verlies van kansen. In sommige gevallen kunnen herstelkosten zelfs meer bedragen dan de oorspronkelijke ontwikkelingskosten van het IT-project.

Een rekensommetje

Om kosten te drukken wordt vaak niet geïnvesteerd in ICT-adoptie bij de introductie van nieuwe technologie. Toch is met een eenvoudig rekenvoorbeeld aan te tonen dat adoptie niet duur is, maar juist geld bespaart. Een organisatie bestaat uit 25 procent ICT-vaardige medewerkers en 75 procent niet-ICT-vaardige medewerkers. De eerste groep heeft over het algemeen aan drie uur genoeg om een nieuwe werkplek met bijbehorend nieuwe apparaat volledig te adopteren. Bij de grote groep niet-ICT-vaardige medewerkers kost dit zes uur. Wanneer je gebruikmaakt van een passend IT-adoptieprogramma zien we een drastische verlaging in deze tijd. ICT-vaardige medewerkers hebben dan nog slechts dertig minuten nodig en niet-ICT-vaardige medewerkers twee uur. Wanneer we rekenen met €35 aan gemiddelde loonkosten bespaar je €87,50 tot €140 per medewerker. Een organisatie van tweehonderd medewerkers heeft dan al gauw meer dan €25.000 extra te besteden.

Kosten besparen begint bij de gebruiker

Het is belangrijk dat nieuwe ICT-toepassingen bijdragen aan het bereiken van de strategische doelstellingen. Daarnaast moet de technologie in orde zijn en goed werken via een gebruiksvriendelijk systeem. Maar het is misschien nog wel belangrijker dat de functionaliteiten van de nieuwe technologie aansluiten op de wensen van jouw werknemers. Zij zijn tenslotte de eindgebruikers die de implementatie succesvol maken. ICT-projecten zijn bovendien succesvoller als je de eindgebruiker actief meeneemt in de verandering en hen op tijd de juiste informatie en middelen aanbiedt.

Onze specialisten staan voor je klaar

ICT-projecten zijn succesvoller als je de eindgebruikers actief meeneemt in de verandering. Medewerkers ervaren meer tevredenheid, zijn productiever en hebben een hogere betrokkenheid, met voldoening voor de ICT-afdeling als gevolg. Onze communicatiespecialisten zorgen met de inzet van de juiste communicatie- en adoptiemiddelen voor draagvlak binnen je organisatie. We vertellen je er graag meer over!