De gevaren van ChatGPT

5 minuten leestijd
De gevaren van ChatGPT

Chats die werken op artificial intelligence (AI) zijn vol in opmars. AI-chats als ChatGPT, Google Bard en Microsoft Bing Chat zijn handig en bieden hulp bij onderzoek, vragen en zelfs je dagelijkse werkzaamheden. Maar het kent ook gevaren. De tools leren van de informatie die ze gevoed wordt en gebruikt deze ook in antwoorden van andere gebruikers.


Het is dus belangrijk dat je goed oplet wat voor informatie je invoert in een AI-chat, want deze gegevens worden verwerkt en opgeslagen. Bij de juiste vraag van een andere gebruiker kunnen diezelfde gegevens als antwoord worden verstrekt, waardoor gevoelige data gelekt kan worden. Recent nog werd een deel van de interne (gesloten) broncode van Samsung gelekt, omdat developers met behulp van ChatGPT hun code controleerden en optimaliseerden. Deze code is vervolgens door ChatGPT gebruikt om andere gebruikers van antwoord te kunnen voorzien.

Maar wat zijn nou de mogelijkheden en gevaren van ChatGPT? We besloten het hem zelf te vragen! De antwoorden hieronder komen volledig uit ChatGPT.

Wat is ChatGPT?

Ik ben ChatGPT, een groot taalmodel ontwikkeld door OpenAI. Ik ben gebaseerd op de GPT-architectuur (Generative Pre-trained Transformer), met name de GPT-3.5-variant, wat betekent dat ik ben getraind op een enorme hoeveelheid tekstgegevens met behulp van een diep neuraal netwerk.

Mijn doel is om gesprekken in natuurlijke taal met gebruikers aan te gaan, antwoorden op hun vragen te geven, tekst te genereren en taken zo goed mogelijk uit te voeren. Ik ben ontworpen om de nuances van menselijke taal te begrijpen en te reageren op een manier die nuttig en informatief is.

Wat zijn de gevaren van ChatGPT?

Als een AI-taalmodel heeft ChatGPT geen enkele intentie of motivatie om iemand schade of gevaar te berokkenen. Zoals bij elke technologie zijn er echter potentiële risico’s en beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden:

  • Verkeerde informatie: ChatGPT is getraind op een enorme hoeveelheid tekstgegevens, inclusief informatie uit onbetrouwbare bronnen. Daarom kan het reacties genereren die verkeerde informatie bevatten, wat tot schadelijke gevolgen kan leiden als mensen ernaar handelen.
  • Bias: de trainingsgegevens van ChatGPT weerspiegelen de vooroordelen en stereotypen van het bronmateriaal en de mensen die ze hebben gemaakt. Dit kan leiden tot bevooroordeelde of discriminerende reacties.
  • Gebrek aan empathie: ChatGPT heeft geen emoties, gevoelens of empathie zoals mensen. Daarom begrijpt het misschien niet altijd de emotionele nuances van een gesprek en kan het ongepaste of ongevoelige reacties geven.
  • Beveiliging: ChatGPT kan worden gebruikt om overtuigende valse persona’s te creëren of om phishing-berichten te genereren, die kunnen leiden tot identiteitsdiefstal of andere vormen van cybercriminaliteit.

Om deze risico’s te beperken, moeten ontwikkelaars van AI-taalmodellen zoals ChatGPT stappen ondernemen om vooringenomenheid aan te pakken, nauwkeurigheid en transparantie te waarborgen en ethische richtlijnen vast te stellen voor het gebruik van dergelijke technologie.

Kan ChatGPT mij misleiden?

Als een AI-taalmodel ben ik geprogrammeerd om de meest nauwkeurige en nuttige antwoorden te geven die mogelijk zijn op basis van de informatie die voor mij beschikbaar is. Aangezien ik echter een machine ben en geen emoties of intenties bezit, kan ik je niet opzettelijk misleiden of bedriegen.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat mijn reacties worden gegenereerd op basis van de gegevens waarop ik ben getraind en de input die ik ontvang van gebruikers. Hoewel ik ernaar streef om nuttige en nauwkeurige informatie te verstrekken, heb ik mogelijk niet altijd toegang tot de meest actuele of relevante informatie. Bovendien zijn mijn antwoorden mogelijk niet altijd geschikt voor elke situatie of persoon.

Dus hoewel ik je niet opzettelijk kan misleiden of bedriegen, is het belangrijk om je eigen beoordelingsvermogen en kritisch denkvermogen te gebruiken bij het interpreteren en toepassen van de informatie die ik verstrek. Als u niet zeker bent over de juistheid of geldigheid van de informatie die ik verstrek, wilt u misschien aanvullende bronnen zoeken of een gekwalificeerde professional raadplegen.

Waarom zou je het gebruik van ChatGPT in een zakelijke omgeving verbieden?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het gebruik van ChatGPT verboden zou zijn in een zakelijke omgeving. Hier zijn een paar mogelijkheden:

  • Vertrouwelijkheidsproblemen: ChatGPT, als een AI-taalmodel, is ontworpen om reacties te genereren op basis van de input die het ontvangt. In een bedrijfsomgeving kan er gevoelige informatie zijn die niet mag worden gedeeld met een extern systeem of externe entiteit. Het risico bestaat dat ChatGPT onbedoeld toegang krijgt tot vertrouwelijke informatie of deze onthult, vooral als het taalmodel niet specifiek is getraind om gevoelige gegevens te verwerken.
  • Beveiligingsrisico’s: ChatGPT kan, net als elk ander AI-systeem, kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen of hackpogingen. Als ChatGPT is verbonden met een bedrijfsnetwerk, bestaat het risico dat het door aanvallers wordt misbruikt om toegang te krijgen tot gevoelige informatie of om bedrijfsactiviteiten te verstoren.
  • Wettelijke naleving: sommige sectoren, zoals financiën en gezondheidszorg, zijn onderworpen aan strikte wettelijke vereisten met betrekking tot de bescherming van klantgegevens. Het gebruik van ChatGPT in deze branches kan mogelijk in strijd zijn met de nalevingsvoorschriften en kan leiden tot juridische gevolgen voor de organisatie.
  • Gebrek aan controle: ChatGPT is een AI-systeem dat autonoom werkt, wat betekent dat de reacties niet direct door de organisatie worden gecontroleerd. Dit kan mogelijk leiden tot situaties waarin ChatGPT onnauwkeurige of ongepaste antwoorden geeft, wat de reputatie of geloofwaardigheid van de organisatie kan schaden.

Blijf alert!

Zoals hierboven te lezen worden AI-chats helaas ook door kwaadwillenden gebruikt om hun aanvallen uit te voeren. Social engineering en phishingmails zijn door het gebruik van deze tools bijna niet meer te onderscheiden van echte e-mails. Blijf dus extra alert en controleer altijd de afzender. Houd er ook rekening mee dat instanties nooit om persoonlijke gegevens vragen in een e-mail, zeker niet als je klant, afnemer of gebruiker van een instantie bent. Jouw gegevens zijn daar namelijk al bekend.

Benieuwd naar onze securitykennis?

Je organisatie digitaal beveiligen tegen alle gevaren van buitenaf wordt een steeds grotere uitdaging. Vooral in deze snel veranderende wereld waar nieuwe ontwikkelingen als AI-tooling elkaar in rap tempo opvolgen. Hoe hou je dan de controle over je IT-security? Onze specialisten hebben ruime ervaring in het beveiliging van ICT-omgevingen, van strategisch beleid tot uitvoering.