Dankzij een uitstekende ICT-infrastructuur kan Logicx Mobiliteit B.V. de dienstverlening op elk moment borgen.


Een solide en toekomstbestendige ICT-infrastructuur die ons een hoge mate van performance garandeert. Hiermee kunnen we de komende vijf jaar vooruit!

Peter LandmanManager Infrastructuur en Applicatiebeheer bij Logicx Mobiliteit B.V.

Logicx Mobiliteit B.V. is een logistieke voertuighulpverlener die 24 uur per dag de mobiliteit waarborgt van voertuigen en bestuurders. Ze zetten hiervoor transport en vervangend vervoer in en verzorgen de uitvoer en begeleiding van alle relevante aanpalende diensten en processen. Maar met een verouderde ICT-infrastructuur is het lastiger deze diensten te verlenen. Logicx laat daarom iedere vijf jaar een complete vervanging van de ICT-infrastructuur uitvoeren. Meerdere partijen presenteerden hun plan en Acknowledge kwam als winnaar uit de bus!

ICT met hoge performance

De nieuwe infrastructuur moest aan verschillende eisen voldoen. Er was behoefte aan een flexibele en schaalbare nieuwe omgeving met een hoge beschikbaarheid. De primaire bedrijfsprocessen vragen bovendien om een grote performance van de vervangende ICT-infrastructuur. Vanwege de langdurige samenwerkingsrelatie en een goede prijs-kwaliteitverhouding viel de keuze voor de uitvoering van dit project op Acknowledge. We gingen van start met een vooronderzoek en zetten een uitgebreid functioneel ontwerp neer. Het uiteindelijke technisch ontwerp voor de vervanging van de ICT-infrastructuur voldeed voor beide partijen aan de eisen. Het team ging aan de slag!

Presteren onder druk

Tijdens het project werd rekening gehouden met een aantal uitdagingen. Om de primaire processen en dienstverlening te garanderen was het van groot belang dat er geen tot zeer minimale downtime plaats zou vinden. De primaire activiteiten moeten namelijk hoe dan ook door blijven gaan. In verband met de tijdsdruk moest de grote hoeveelheid data waar Logicx gebruik van maakt bovendien zo snel mogelijk van de oude naar de nieuwe omgeving migreren. Dit alles binnen het beschikbare budget. “Samen met Acknowledge hebben we de risico’s in kaart gebracht en deze tot een minimum beperkt om de migratie soepel te laten verlopen”, legt Peter Landman, manager infrastructuur en applicatiebeheer bij Logicx, uit.

Centraal management van de ICT-infrastructuur

Eenvoudig, flexibel en veilig beheer

Beschikbaarheidsgarantie van 99,9 procent

De optimale infrastructuur

Ondanks de uitdagingen is de downtime tot een minimum beperkt gebleven en zijn alle gestelde doelen behaald. Peter: “Het meest trots zijn we op het eindproduct. Het is fijn dat er steeds extra stapjes zijn gezet wat betreft het draaien op de laatste updates van de software.” .” Logicx Mobiliteit B.V. heeft dankzij de vervanging van de ICT-infrastructuur nu een solide en toekomstbestendige ICT-omgeving die een hoge mate van performance garandeert. Het management van de ICT-infrastructuur is gecentraliseerd en heeft een beschikbaarheidsgarantie van maar liefst 99,9%. De servers worden optimaal benut en het beheer is een stuk eenvoudiger. Bovendien kan data nu flexibel en veilig worden opgevraagd en gereproduceerd.

Een hele mooie beoordeling

Dankzij de flexibele en constructieve samenwerking kon het project goed worden afgerond, hoewel het meer tijd heeft gekost dan van tevoren was ingeschat. Wij zijn erg blij met de beoordeling van Peter: “Er werd goed gereageerd op feedback. Er zijn in de tussentijd veel verbeterpunten ontdekt die on-the-go door de technisch consultants zijn opgepakt. Het zijn stuk voor stuk prettige jongens die weten waar ze het over hebben en zich op elk moment hard hebben ingezet om de doelstellingen te behalen. De vervanging van de ICT-infrastructuur krijgt van mij zeker een 8, misschien wel een 9!”