Wanneer is je organisatie WAB-proof?

3 minuten leestijd
Wanneer is je organisatie WAB-proof?

Op 1 januari 2020 ging de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in. Met deze wetgeving wordt de arbeidsmarkt weer in balans gebracht. Vooral voor bedrijven die personeel in dienst hebben op basis van een flexibel contract is er sinds januari het een en ander veranderd. Maar hoe word je WAB-proof? Business line manager ICT-detachering bij Acknowledge Willem Simons legt uit.


Deze vraag zien we vaak voorbijkomen op professionele blogs en social media als LinkedIn en Twitter. En natuurlijk hebben wij onszelf als detacherende organisatie deze vraag ook gesteld. Gedurende mijn werkzame leven heb ik in de dagelijkse uitvoering van mijn werkzaamheden altijd te maken gehad met het spanningsveld tussen flexibele en vaste arbeid: mensen die samen werken aan dezelfde werkzaamheden, maar met verschillende contracten, (on)zekerheden en soms zelfs beloningen. De WAB moet deze contrasten verkleinen of zelfs helemaal doen verdwijnen.

Flexibele arbeid

Door de jaren heen is er ontzettend veel veranderd ten aanzien van flexibele arbeid. De wet- en regelgeving en verhouding tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten zijn constant in beweging. Dit vergt veel van de dienstverleners in de ICT-sector. Zij lopen keer op keer achter de wetgever aan. De strategie moet telkens opnieuw worden aangepast aan grillige externe factoren. Helaas vervult niet de markt, maar de overheid hierin de sleutelrol.

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

In 2015 werd de invulling van het werkgeverschap flink op de schop gegooid door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. De transitievergoeding deed zijn intrede en het maximaal aantal tijdelijke ketencontracten werd ingeperkt van drie naar twee contracten. Het doel was om ervoor te zorgen dat werknemers eerder een vast contract kregen. Ontslag werd moeilijker en duurder, terwijl het beoogde resultaat juist sneller en goedkoper was. De getroffen maatregelen werken averechts. Werkgevers blijven massaal payrolldienstverlening afnemen en de arbeidsmarkt en het ondernemersklimaat verbeteren niet.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

In navolging van de WWZ heeft nu de Wet Arbeidsmarkt in Balans zijn intrede gedaan. De WAB beoogt het gat tussen flexibel en vast kleiner te maken. Flexibele arbeid wordt door deze wet eerlijker beloond. Payroll wordt afgescheiden van uitzenden en is een echte financiële dienstverlening. Vaste medewerkers zijn nu significant goedkoper voor werkgevers dan werknemers met tijdelijke contracten. Deze ontwikkelingen passen bij de groeiende schaarste op de arbeidsmarkt. Een gebalanceerde arbeidsmarkt met goed werkgeverschap is hopelijk het effect.

Flexibel werken bij Acknowledge

Voor ons als detacherende ICT-dienstverlener is het extra belangrijk om WAB-proof te zijn. Wij hebben bij Acknowledge in 2017 al het heft in eigen handen genomen om de verschillende vormen van arbeid binnen ons bedrijf in balans te brengen. Maar hoe hebben wij dit gedaan? Verbinding en flexibiliteit zijn onderdeel van onze missie en kernwaarden. Vanuit deze waarden hebben wij onze organisatie opgebouwd. Wij gaan een duurzame verbinding aan met al onze medewerkers, of het nou vaste krachten, flexwerkers, zzp’ers of inhuur betreft. Onze medewerkers werken aan interne en externe opdrachten. Onze flexkrachten zijn volwaardige collega’s, zowel in arbeidsvoorwaarden als in onze beleving. Wij investeren in opleiding en ontwikkeling en creëren toekomstperspectief voor alle mensen die met en voor ons werken. Zo zijn we niet afhankelijk van externe factoren en duurzaam naar de toekomst.

Acknowledge detachering in de ICT

Zijn wij WAB-proof? Jazeker! Wij wijken al jaren in positieve zin af van de normen die de overheid aan de markt stelt. Met als resultaat goed werkgeverschap en echte toegevoegde waarde voor onze klanten. Wij leveren de experts die de best passende (technologische) oplossingen uitvoeren en begeleiden. Wat je behoefte ook is, wij hebben de juiste mensen!