De toekomstvisie van Dell

4 minuten leestijd
De toekomstvisie van Dell

Door Patrick van de Coolwijk, Managing Director bij Dell Technologies Nederland

De afstand tussen mens en machine wordt steeds kleiner en als mens raken we min of meer verbonden met machines. Deze verbondenheid gaat ons veel voordelen opleveren. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat de technologie van morgen een slimmer en beter leven voor iedereen mogelijk maakt én zijn ware potentieel bereikt om menselijke vooruitgang te stimuleren?


Het recentelijk door Dell Technologies gepubliceerde Future of Connected Living-rapport laat zien hoe opkomende technologieën de manier waarop we in 2030 leven zullen transformeren. Aan het onderzoek, dat is uitgevoerd in samenwerking met Institute for the Future (IFTF) en Vanson Bourne, deden 4.600 bedrijfsleiders mee uit meer dan 40 landen, waaronder enkele honderden uit Nederland. De resultaten beschrijven een toekomst vol kansen. Het doel van de vooruitziende blik in dit rapport is om inzichten te krijgen waarop zowel de business als overheden actie kunnen ondernemen om de maatschappij klaar te stomen voor de digitale toekomst.

Grote technologische veranderingen

IFTF en het forum van wereldwijde experts voorspellen dat technologieën zoals edge computing, 5G, AI, Extended Reality (XR) en IoT samen een vijftal grote verschuivingen gaan voortbrengen in het komende decennium.

Verschuiving 1: Networked reality

De scheidingslijn tussen de virtuele en de echte wereld zal verdwijnen. Cyberspace is dan niet langer alleen toegankelijk via een computer, maar wordt meer een extra laag bovenop onze bestaande realiteit. Deze transformatie wordt aangedreven door de inzet van 5G-netwerken die verbindingen met hoge bandbreedte mogelijk maken.

Verschuiving 2: Connected mobility

De voertuigen van de toekomst zijn mobiele computers die de slagaders van onze slimme digitale steden doorkruisen. Deze brengen ons in de fysieke wereld naar onze bestemming, terwijl we in de beschikbare virtuele ruimtes communiceren, ongeacht waar we ons bevinden. 38 procent van de ondervraagde Nederlandse bedrijfsleiders verwacht tegen 2030 in een zelfrijdende auto te reizen.

Verschuiving 3: Van digital cities naar sentient cities

Meer dan de helft van de wereldpopulatie woont in stedelijke gebieden en dit aantal neemt alleen nog maar toe. Dit leidt tot uitdagingen, maar ook kansen, op het gebied van gezondheid, transport, beveiliging, energie en het milieu. Steden komen tot leven via hun eigen netwerkinfrastructuur van slimme objecten, zelfrapportagesystemen en AI-aangedreven analyses.

Verschuiving 4: Agents en algoritmes

Een gepersonaliseerd ‘besturingssysteem voor het leven’ zal iedereen ondersteunen en contact onderhouden met verschillende webservices om zaken voor je te regelen. Daardoor houden we tijd over voor andere zaken. Uit het onderzoek van Dell Technologies blijkt dat 71 procent van de ondervraagden verwacht dat ze de manier waarop ze hun tijd benutten zullen herstructureren door meer taken te automatiseren.

Verschuiving 5: Robots met sociale levens

Binnen tien jaar zijn er persoonlijke robots. In sommige gevallen gaan robots mensen vervangen, zodat wij de dingen kunnen doen die we het liefst doen. In veel andere gevallen werken we echter met ze samen, waarbij de robots onze vaardigheden vergroten of ondersteunen, onze mogelijkheden uitbreiden en ons helpen. Van de Nederlandse bedrijfsleiders zou 47 procent graag zien dat machines zelfbewust worden. Verder zou 73 procent van de ondervraagden mensen verwelkomen die samenwerken met machines of robots om onze menselijke beperkingen te overtreffen.

Advies van Dell: denk vooruit en wees alert

Technologische vooruitgang maakt het mogelijk om ons leven op talloze manieren te verbeteren. Mens-machine-partnerships stellen ons in staat productiever te zijn en werk en leven in evenwicht te brengen, terwijl onze steden efficiënter, duurzamer en leefbaarder worden. Maar om in het volgende decennium succesvolle relaties tussen mens en machine te hebben, zullen we gebruik moeten maken van hun complementaire sterke punten. De beschreven verschuivingen laten een toekomst zien waarin mensen het belangrijkste knooppunt in het netwerk zijn en de machines onze beste belangen behartigen. Vooruitgang is goed, maar we moeten uiteraard ook goed nadenken over de dilemma’s die een mooie toekomst kunnen overschaduwen. Zolang we dat bij elke nieuwe technologie blijven doen, kunnen we deze in ons voordeel blijven gebruiken.

Lees het Tech jaaroverzicht 2019-2020

In ons Tech jaaroverzicht 2019-2020 blikken we terug op 2019 en alles wat we in het afgelopen jaar hebben bereikt. We kijken ook vooruit naar de mogelijkheden die het nieuwe jaar ons brengt en stellen ambitieuze doelen voor de toekomst. We nemen je mee langs een aantal belangrijke technologische ontwikkelingen en productinnovaties. In de toekomst is digitaal de norm en brengen technologische innovaties interessante nieuwe kansen!