De patiënt heeft meer regie dankzij de inzet van uitkomstmaten

3 minuten leestijd
Meer patiënt regie dankzij de inzet van uitkomstmaten

Als het gaat om je eigen gezondheid wil je graag optimaal geïnformeerd zijn. De patiënt krijgt daarom steeds meer regie en verantwoordelijkheid over de zorg die hij of zij ontvangt. Deze ontwikkeling vraagt ook om een hogere kwaliteit van de zorg. Op verschillende plekken in Nederland worden stappen gezet om meetinstrumenten te ontwikkelen die informatie vergaren over de zorgkwaliteit.


Om te meten hoe patiënten de kwaliteit van zorg ervaren kun je Patient Reported Outcome Measures (PROM’s) en Patient Reported Experience Measures (PREM’s) inzetten. PROM en de PREM zijn beiden uitkomstmaten, metingen die de kwaliteit van een behandeling bepalen. Zowel voorafgaand aan als tijdens een behandeling kan informatie over uitkomstmaten van grote waarde zijn. Benieuwd hoe? Wij leggen het je uit.

Brede kwaliteitsmeting

Met behulp van uitkomstmaten kan de zorgkwaliteit op een gestructureerde manier worden gemeten met het gebruik van vragenlijsten. PROM’s richten zich op informatie die door patiënten zelf wordt gerapporteerd, zonder tussenkomende interpretatie van zorgverleners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pijnklachten, vermoeidheid, jeuk of het dagelijks functioneren. Met PREM’s meet je de ervaringen van de patiënt ten aanzien van de verleende zorg, zoals patiënttevredenheid, manier van communiceren en algehele behandeling. De uitkomstmaten zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor wetenschappelijk onderzoek om de effecten van behandelingen niet alleen te baseren op de medische resultaten, maar om ook door de patiënt gerapporteerde input mee te kunnen nemen. Er is gelukkig steeds meer aandacht voor het routinematig inzetten van dit soort uitkomsten in de klinische praktijk.

Eigen regie van de patiënt

Informatie over de uitkomsten van zorg biedt patiënten aanknopingspunten om te bepalen hoe het met hun gezondheid of lichamelijke klachten gesteld is en wat voor hen belangrijk is. Voorafgaand aan een behandeling helpt informatie over de gezondheidsstatus van de patiënt om de juiste diagnose te bepalen en vast te stellen wat de ernst van de gezondheidsbedreiging is. Tijdens de behandeling wordt uitkomstinformatie ingezet om veranderingen in de gezondheidsstatus te evalueren, zoals de mate van pijn, vermoeidheid of misselijkheid. Wanneer deze informatie op grote schaal wordt verzameld en geanalyseerd helpt het om de best passende behandelingen te selecteren, aangepast op de wensen, behoeften en eigenschappen van toekomstige patiënten. Uitkomstmaten maken het daardoor niet alleen gemakkelijker om de zorg beter af te stemmen op de individuele patiënt, maar faciliteren ook een duidelijker contact tussen de zorgverlener en de patiënt. Zo draagt het bij aan een betere eigen regie en patient empowerment.

Bruikbare informatie

Uitkomstmaten bieden dus veel kansen om de kwaliteit van de zorg aanzienlijk te verbeteren. Toch zorgt het selecteren en implementeren van PROM’s en PREM’s voor nogal wat uitdagingen. De belangrijkste eigenschappen van een goede uitkomstmaat zijn de betrouwbaarheid, relevantie en efficiëntie. Dit houdt in dat patiënten alleen zinvolle vragen hoeven te beantwoorden en vooral niet meer dan nodig. Bovendien moeten de uitkomsten ook echt bruikbaar zijn om te meten en vergelijken. Het omzetten van de verkregen data naar waardevolle informatie draagt bij aan transparantie en besluitvorming in het zorgproces en is daarom een heel belangrijke stap. Daarnaast is technische ondersteuning belangrijk, zoals de afstemming op het elektronisch patiëntendossier (EPD) en het uitvoeren van een privacy assessment.

Uitkomstmaten in jouw organisatie

Met de juiste inzet van PROM's en PREM's kun je de kwaliteit van jouw zorgverlening flink verbeteren. Benieuwd hoe je deze uitkomstmaten het beste kan implementeren? Wij denken graag met je mee!