(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Het rendement van Geluk

Geluk is “in”. De Hogeschool Fontys HRM heeft geluk opgenomen in hun promotiefilmpje om studenten te lokken met de economie van het geluk. Eind vorig jaar gaf SMO (Stichting Maatschappij en Onderneming, uitgever van wetenschappelijke artikelen) een bundel uit met diverse bijdragen van professoren en promovendi over geluk in ondernemingen. Sinds een aantal jaren worden wetenschappelijke onderzoeken bijgehouden in de World Database of Happiness. Professor Martin Seligman is bekend geworden als grondlegger van de Positieve Psychologie waar hij geluk bestudeert en 'invoert' in opdracht van de Amerikaanse overheid. Om maar niet te spreken van professor Sonja Lyubomirsky en dr. Barbara Frederikson wiens populaire boeken in het Nederlands zijn vertaald. Maar wat betekent geluk eigenlijk? 

Meetbaar geluk

Geluk is lastig te meten. In Bhutan hebben ze het Bruto Nationaal Geluk. Geluk werd een reclame artikel voor Coca Cola en de Happy Meal van McDonalds omdat deze reclames een positief effect hadden op de verkoopcijfers. Geluk is een gevoel, aangezien onderzoeken het geluk meten door te vragen naar beleving. Mensen wordt gevraagd: hoe voel je je? Geluk wordt ook wel gedefinieerd als 'subjectief welbevinden' of levensvoldoening. Tegenwoordig wordt geluk ook in verband gebracht met flow en bevlogenheid. Diverse auteurs, zoals Csikszentmihályi en Schauffeli hielden zich bezig met deze onderwerpen. Ook de TU Delft is bezig met dit onderwerp en heeft onlangs vragenlijsten ontworpen om bevlogenheid te meten onder werknemers.

Het rendement van geluk.jpg

Geluk en rendement

Wat zijn de verbanden tussen de geluksbeleving en andere factoren? Het rendement van geluk lijkt te mooi om waar te zijn: een hele batterij aan effecten wordt achter elkaar opgesomd. Gelukkige mensen zijn creatiever, weerbaarder tegen mogelijke tegenvallers, hebben een hogere productiviteit, minder slaapproblemen en een lagere wil om het bedrijf te verlaten (Hendriks, 2014; Brand, 2010).

  • Kantoormensen die gelukkig zijn en productief bezig met de toekomst van henzelf en het bedrijf, presteren 16% beter dan hun minder gelukkige collega’s en hebben 125% minder last van burn-outs. (Spreitzer & Porath, 2012). 
  • Levenstevredenheid heeft een sterkere positieve invloed op werkprestaties, dan werktevredenheid op werkprestaties (Hendriks 2014, Jones 2006). 
  • Fujiware (2014) beweert dat 1% procent geluksgroei gelijkstaat aan een stijging van een jaarinkomen met € 297 en 10% gelijkstaat met een stijging van het jaarinkomen met € 2.850,00.

Geluk beïnvloeden

Zit geluk in de genen of kan je geluk beïnvloeden? Moet je eerst weerbaar zijn om je gelukkig te voelen of ben je gelukkig en daardoor automatisch weerbaarder? Als je eerst begint met je gelukkig te voelen, dan heeft dat een groter effect op je gezondheid dan beginnen met gezondheid om je gelukkig te voelen. Dit beweren diverse onderzoekers (Oerlemans, 2014; Hawkings en Booth, 2005). En hoe lang duurt geluk? Het blijkt dat een nieuw huis of een nieuwe partner wel leidt tot geluk(sgevoel), maar slechts voor ongeveer drie maanden. Voor langdurig geluk is er kennelijk meer nodig.

Hiervoor hebben Sheldon en Lyubomirsky (2007) hun sustainable happiness model  ontworpen op basis van onderzoeksresultaten. Hieruit blijkt dat je veertig procent van je geluk zelf actief kunt beïnvloeden. Hun resultaten komen overeen met andere onderzoekers: in 2011 is een langdurig onderzoek gestart, genoemd de Gelukswijzer (Oerlemans, Bakker en Veenhoven, 2014). Ongeveer vijftigduizend mensen namen hieraan deel. Veertig procent van de verschillen in beleving van geluk is toe te schrijven aan veranderingen binnen de persoon zelf.

sustainable happiness model Sheldon & Lyubomirsky.jpg
Sustainable happiness model Sheldon & Lyubomirsky

Geluk is te leren

Geluk blijkt een positieve spiraal te zijn die je kunt 'aanzetten'. Maar waar begin je? Volgens professor Seligman beschrijft het in zijn boek ''Gelukkig zijn is te leren''. In dit boek geeft Seligman weer hoe je deze spiraal start. Deze manier heeft overeenkomsten met de wijze die Lyubomirsky omschrijft. Tijdens de ontbijtsessie bevlogenheid als businessmodel gaan we actief aan de slag om de vicieuze cirkel van geluk aan te zetten. Je krijgt concrete handvatten om toe te passen op in het dagelijkse werk.

Over mij

Ik ben drs. Veronique Kilian en ben transformatiecoach, trainer op het gebied van psychologie, HRM en persoonlijk leiderschap en teamcoach. Ik geef lezingen en publiceer regelmatig. Recentelijk is mijn boek ''Teamcoaching en Intervisie met de Authentieke Dialoog'' uitgekomen. Ik ben directeur van K-T Dynamics, Kwaliteit van Leven in een dynamische Tijd. Meer over mij vind je: www.k-tdynamics.nl.

Aan de slag met bevlogenheid als businessmodel

Ontdek hoe je bevlogenheid en geluk in jouw organisatie naar een hoger niveau tilt. Download het gratis whitepaper en ga direct aan de slag!

New Call-to-action

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Gerelateerde artikelen