(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Ben jij klaar voor het onderwijs van morgen?

Het sectorakkoord VO 2014-2017 is afgesloten. De belangrijkste doelen: talenten van leerlingen optimaal benutten, ruimte om te differentiëren in niveau én tempo en investeren in kennis en deskundigheid. Punten die onlosmakelijk met ICT zijn verbonden. Heb je daar wel eens over nagedacht?

​Talentontwikkeling

Binnen onderwijs staat talentontwikkeling centraal. Leerlingen moeten worden uitgedaagd om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Door innovatief te zijn stimuleer je deze uitdaging.

Innovatie is daarom van groot belang. De ICT faciliteiten zijn daarbij cruciaal. Het is dus essentieel dat zowel docenten als ICT’ers zich bewust worden van hun nieuwe rol binnen het onderwijs en dat zij zich verantwoordelijk gaan voelen voor het eigentijdser maken van het onderwijs.

Differentiëren in niveau én tempo

Het komt veel voor dat het onderwijs de druk opvoert om verandering te stimuleren, maar helaas wordt ICT vaak over het hoofd gezien. Zonder de faciliteiten die ICT biedt gaat het nooit lukken om te differentiëren in niveau en tempo. Directie en /of bestuur kan een grote bijdrage leveren om er zorg voor te dragen, dat de veranderingen tot stand komen. Zij kunnen de docenten en de ICT’ers dichter bij elkaar brengen.

De voordelen:

  • ICT’ers zijn op de hoogte van de vraag vanuit het onderwijs en spelen hier gemakkelijker op in
  • De druk wordt verlaagd bij docenten, ze zijn namelijk niet meer alleen verantwoordelijk voor nieuwe ideeën maar worden vanuit verschillende afdelingen gestimuleerd en gesteund
  • ICT en directie zijn in de gelegenheid een ICT beleidsplan op te stellen dat afgestemd is op alle ontwikkelingen. Je stapt af van de cultuur om “ICT brandjes” te blussen, je hebt toegang tot een duidelijk overzicht en je bespaart kosten. Aan de hand van het beleidsplan maak je praktische keuzes. Denk bijvoorbeeld aan Office365 in combinatie met SharePoint. Of je bepaalt welke devices je in gaat zetten en wat je hiermee wil bereiken (BYOD, smartboards en uitbreiding van het draadloze netwerk)

Investeren in kennis en deskundigheid

Naast talentontwikkeling en differentiëren in niveau en tempo is ook het investeren in kennis en deskundigheid belangrijk. Betrek docenten bijvoorbeeld tijdens studiedagen bij nieuwe ontwikkelingen. Laat docenten cursussen volgen om hun ICT vaardigheden te verbeteren. Of neem docenten mee naar andere scholen waar de nieuwe ICT ontwikkelingen al geïntegreerd zijn, zodat zij hier daadwerkelijk kennis mee maken.

Een stap in de goede richting

Er zijn belangrijke ontwikkelingen voor de langere termijn, bijvoorbeeld robotisering of flipping the classroom. Natuurlijk helpen wij jou hierbij, maar we steunen je ook bij de zaken die je nu al wil oppakken. Wij beschikken over uitgebreide kennis in de educatie branche. Deze kennis in combinatie met onze constante blik op technische innovaties zorgt ervoor dat jij je weer focust op wat er écht toe doet: leerlingen inspireren.

Download hier de gratis whitepaper!

Gerelateerde artikelen