(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Adoptie van technologie: ‘Eat or be eaten’

In de laatste decennia was de Innovatietheorie van Rogers met bijbehorend adoptiemodel hét middelpunt van bijna elk gesprek over lancering en adoptie van nieuwe technologie of producten. Maar is dit model wel goed toepasbaar binnen de business-to-business markten?

Adoptievantechnologie.png

In het model van Rogers wordt onderscheid gemaakt tussen innovators, early adopters, early majority, late majority en laggards. De innovators en early adopters vormen de ‘vroege markt’ terwijl de rest de ‘mainstream’ markt vertegenwoordigt.

Het omslagpunt

Hoewel de verdiensten goed zijn, wordt er dus getwijfeld aan hoe toepasbaar het model is voor de business-to-business markten. Uiteraard zijn er early adopters, misschien wel een early majority. Het zijn echter de bedrijven die binnen ‘late majority’ vallen die in de problemen lijken te komen.

Na het oogsten van hun inkomsten uit het bestaande klantenbestand wordt de late majority op een dag geconfronteerd met een vrije val van de omzetcijfers. Kort gezegd, de early adopters en de early majority bereiken een omslagpunt en beginnen vroeg met het verwerven en acquireren van nieuwe klantenbestanden. Aangedreven door de economische voordelen van de cloud (niet alleen de technologie, maar ook zakelijke factoren) bereiken deze nieuwe spelers een hoge innovatiesnelheid en realiseren daarmee continue groei.

De verschuivingen

We zien enkele verschuivingen die de versnelling door nieuwe spelers stimuleren. Bijvoorbeeld cloud en business modellen aan de aanbodzijde en mobility aan de vraagzijde. Ondernemers en versnellers komen uit beide kanten naar voren en de late majority wordt geconfronteerd met tegenwerkende krachten en het merk en de klantrelaties worden snel verzwakt.

Kijk maar wat er gebeurde met bijvoorbeeld boekenwinkels, platenzaken en anderen die niet met de tijd meegingen en achterbleven bij ontwikkelingen. Het meest recente voorbeeld is uiteraard V&D, dat in grote problemen is gekomen door onder andere webshops die hun klanten gestaag overnemen.

We zien nu ongeveer hetzelfde gebeuren in de wereld van boekhouding en accountancy waar nieuwe, baanbrekende waarde proposities worden gebouwd op cloud gebaseerde platformen. Wat belangrijk is, is dat deze nieuwe spelers niet alleen de technologie gebruiken. Ze hervormen hun merken, dienstenaanbod, prijsstellingen en meer.

De jager of de prooi?

De boodschap is duidelijk. Stap snel in op nieuwe technologie in plaats van te wachten op de grote groep en adoptie op grote schaal. Maak gebruik van het momentum, groei mee met de snelgroeiende early adopters. Wie zou je liever zijn? De jager of de prooi?

Gerelateerde artikelen