(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Maak kennis met de nieuwe industriële revolutie: ketensamenwerking en smart manufacturing

Vandaag de dag bevinden we ons middenin een nieuwe industriële revolutie. Waar drie revoluties ons voor gingen, leven we nu in het tijdperk van industrie 4.0. De industrie is een belangrijke factor in onze hedendaagse economie. Dag in dag uit vindt er veel innovatie plaats, met name in de maakindustrie. In verschillende niche branches is dan ook veel groeicapaciteit aanwezig. ICT speelt hierin een doorslaggevende rol. Ketensamenwerking tussen alle organisaties wordt steeds belangrijker en smart manufacturing bereikt de volwassenheidsfase, maar gaat in de toekomst nog vele mogelijkheden bieden.

Ketensamenwerking en smart manufacturing.jpg

Ketensamenwerking

De vraag naar maatwerkproducten neemt meer en meer toe. Naast de toename van maatwerkproducten zien we ook het verlangen naar een kortere time-to-market toenemen. De oplossing hiervoor is ketensamenwerking. Belangrijk hierbij is dat organisaties onderling “dezelfde taal” spreken. Een goede communicatie brengt een optimale samenwerking tot stand. Dit zowel door de organisaties zelf, als door machines, apparaten en software. ICT is de factor die deze samenwerking faciliteert met de juiste inzet van tools en technologie.

De ketensamenwerking dient er ook voor te zorgen dat organisaties gezamenlijk efficiënt omgaan met kosten, grotere volumes realiseren, hogere kwaliteit van producten garanderen en een kortere time-to-market zoals hierboven ook geschreven staat. Een flexibel productieproces is het doel.

Smart manufacturing

De snelle industriële ontwikkelingen vragen om nieuwe manieren van produceren. Zoals eerder gezegd dienen machines, apparaten en software vlekkeloos met elkaar te communiceren. Als organisatie dien je dus goed en aandachtig om te gaan met de inzet van standaard en big data. Ook clouddiensten spelen een hierbij een belangrijke rol. Zowel bij de samenwerking tussen organisaties, als bij de samenwerking tussen machines. De cloud zorgt ervoor dat machines met elkaar  communiceren, ook wel M2M communicatie genoemd.

Industrie 4.0 en de belangrijkste ICT trends

Als we kijken naar de belangrijkste ICT trends zien we twee trends duidelijk terugkomen binnen de industrie branche: big data en cloud. De overige trends zijn social business en mobility. Naast cloud en big data blijft een goede ICT infrastructuur ook van groot belang. De ICT infrastructuur dient als stevige fundering. Voor meer informatie en de inzet van ICT binnen industrie 4.0 check onze blog ICT en industrie 4.0

Gerelateerde artikelen