(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Infographic: Top 10 strategische technologie trends voor 2018

Afgelopen week vond het bekende Symposium/ITxpo van Gartner plaats in Orlando. Gartner is een toonaangevend onderzoeksbureau op het gebied van techniek en ICT. Op 3 oktober werd de top 10 strategische technologie trends voor 2018 gepresenteerd. Deze top 10 tech trends geven een goede en realistische blik op wat ons te wachten staat. Wij bekeken het onderzoeksrapport en delen de nieuwe strategische technologie trends in deze infographic.

Download nu de infographic

De nieuwe strategische tech trends zijn de drijfveer van de toekomst. Alle beschreven trends hebben het potentieel om de komende vijf jaar disruptief te worden en zijn de drijfveer achter nieuwe digitale business kansen. We sommen de trends op, download de gratis infographic voor een volledig overzicht met uitleg.

shutterstock_272458400-compressor (1).jpg

De 10 trends voor 2018 zijn:

 

1. Artificial intelligence als basis

 • Het gebruik van AI begint zijn vruchten af te werpen voor digitale processen. Met name om besluitvorming makkelijker te maken, bedrijfsmodellen te herontwikkelen en klantervaringen te verbeteren.
 • De interesse in AI groeit, maar ondanks de voordelen moet ook naar de valkuilen worden gekeken.
 • Organisaties kunnen zich beter richten op 'narrow AI' machinaal lerende oplossingen die gericht zijn op één enkele specifieke taak.

2. Intelligent apps en analytics

 • In elke app, toepassing en dienst wordt in de toekomst AI geïntegreerd.
 • Intelligent apps creëren een nieuwe connectie tussen mensen en systemen.
 • Machine learning wordt ook gebruikt voor 'Augmented Analytics', een strategisch groeiend gebied dat datavoorbereiding automatiseert.

3. Intelligent things

 • Intelligent things zijn objecten die gebruik maken van AI en machine learning om mensen en hun omgeving op een intelligente manier te laten samenwerken en communiceren.
 • AI en machine learning wordt in steeds meer objecten volledig geïntegreerd. 
 • Door de ontwikkeling en verspreiding van 'stand alone' slimme objecten vindt een verschuiving plaats naar groepen samenwerkende 'intelligent things'.

4. Digital twins

 • Een 'digital twin' is een digitale replica van een object of systeem in de echte wereld en kunnen hierdoor informatie leveren over de staat van hun 'real life wederhelft'.
 • Digital twins hebben de potentie om miljarden te besparen op onderhoud, reparaties en vervangingen.
 • De toegevoegde waarde van digital twins zit hem vooral in operationele efficiëntie, gebruiksinzichten en verbetering van producten.

5. Cloud to the edge

 • 'Edge Computing' verwijst naar het verwerken van data aan de rand van een netwerk.
 • Hierdoor vindt informatieverwerking, contentverzameling en contentbezorging dichter bij de bron van de informatie plaats.
 • Cloud- en edge computing worden in de toekomst gezamenlijk geïmplementeerd en toegepast.

6. Conversatieplatformen

 • Conversatieplatformen worden steeds vaker ingezet om gebruikers te helpen, waar voorheen altijd menselijk contact nodig was om een probleem op te lossen.
 • In de toekomst zijn conversatieplatformen ook in staat om complexe problemen op te lossen en handelingen uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een compositietekening op basis van een getuigenverklaring.
 • Voordat het zover is moeten er echter nog veel uitdagingen worden overwonnen.

7. Immersive experience

 • Augemented Reality (AR), Virtual Reality (VR) en Mixed Reality (MR) veranderen de manier waarop mensen de digitale wereld waarnemen en hoe ze ermee communiceren.
 • Naar verwachting ligt de focus binnen vijf jaar volledig op Mixed Reality.
 • Bij Mixed Reality wordt de omgeving waarin de gebruiker zich bevindt in beeld gebracht. Vervolgens worden er digitale elementen aan het gezichtsveld toegevoegd waarmee de gebruiker kan communiceren.

8. Blockchain

 • Blockchain is een soort gedistribueerd grootboek waarin waardetransacties (in Bitcoins of andere tokens) sequentieel zijn gegroepeerd in blokken.
 • Naast de bekende administratieve en financiële toepassing biedt Blockchain veel mogelijkheden in andere branches, zoals overheid en zorg.
 • Praktisch gebruik van Blockchain vereist veel kennis van zakelijke functionaliteit, bewustzijn van mogelijkheden en beperkingen, een zeer betrouwbaar netwerk en implementatievaardigheden.

9. Event-driven

 • Digitale bedrijven vertrouwen op het vermogen om nieuwe ontwikkelingen aan te kunnen voelen en daarop te reageren.
 • Bij een 'event-driven' bedrijfsvoering wordt realtime en automatisch ingespeeld en gereageerd op een actualiteit, verandering of gebeurtenis die zich voordoet.
 • Met de komst van AI en IoT worden zakelijke gebeurtenissen sneller gedetecteerd en uitgebreider geanalyseerd.

10. Risico- en veiligheidsoplossingen

 • Een digitale bedrijfsvoering vraagt om een complexe en vooruitstrevende beveiligingsomgeving.
 • Het toenemende gebruik van geavanceerde programma's en technieken verhoogt het bedreigingspotentieel.
 • Hierdoor ontstaat steeds meer behoefte aan beveiligingsoplossingen die flexibel zijn, proactief reageren en risico's managen.

 

Download nu de gratis infographic voor een volledig overzicht van de trends met uitleg en voorbeelden!

Download hier de infographic - top 10 tech trends

Gerelateerde artikelen