(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Het nut van een elektronische leeromgeving binnen het onderwijs

''Investeren in onderwijs, innovatie en onderzoek is hard nodig om ervoor te zorgen dat de technologiesector weer gaat groeien. Creativiteit en een vooruitziende blik zijn juist in moeilijke tijden essentieel.'' Dit was zomaar een willekeurige kop van een artikel uit de krant van afgelopen week. Je ziet de laatste tijd dat het onderwijs de druk opvoert om verandering te stimuleren. ICT wordt hierbij gezien als voornaamste drijver. Zonder de juiste ICT faciliteiten gaat het namelijk nooit lukken om te differentiëren in niveau en tempo.

Het nut van een elektronische leeromgeving.png

Pijnpunten

Zowel docenten (met een dubbelfunctie) als ICT beheerders en managers krijgen te kampen met pijnpunten met betrekking tot ICT binnen het onderwijs. Hieronder vind je een tweetal voorbeelden van pijnpunten die voorkomen binnen het hedendaagse onderwijs:

Docent/functioneel applicatiebeheerder: “Waarom moet ik met verschillende technische partijen praten terwijl ik met onderwijs bezig wil zijn?”
ICT beheerder: “Kostte het in de lucht houden van systemen maar niet zoveel tijd, dan zou ik me lekker bezig kunnen houden met het ondersteunen van docenten.’’

De oplossing voor deze pijnpunten is SaaS. Dit wil zeggen: een applicatie die aangeboden wordt vanaf een cloud infrastructuur en benaderd wordt middels een webbrowser. De afnemer doet geen technisch beheer op de onderliggende infrastructuur en de applicatie zelf.

N@tschool!

De SaaS oplossing N@tschool! maakt leren altijd en overal mogelijk. Een leven lang leren, op iedere plaats en op ieder moment. Dit toekomstbeeld krijgt steeds meer vorm in de dagelijkse realiteit. Hieronder vind je belangrijke zaken waar N@tschool! je bij helpt.

Leren en werken in de cloud

N@tschool! is zowel geschikt voor gebruik in het primaire opleidingsproces in het onderwijs als voor professionele ontwikkeling van medewerkers in bedrijfsleven en overheid. De leeromgeving is webbased en biedt integratie met veel andere cloudapplicaties (bijvoorbeeld Microsoft Onedrive). Aan de slag zonder uitgebreide installatie van software en altijd en overal toegang tot de omgeving.

Informeren en communiceren

N@tschool! biedt diverse vormen van communicatie om het leerproces te ondersteunen:

 • Ruime feedback mogelijkheden
  Via notities reageer je op elkaars producten in projecten en het portfolio. En ook bij toetsen laat je eenvoudig bij iedere nagekeken vraag commentaar achter.
 • Widget ‘Mijn nieuws’ op het portaal
  De gebruiker krijgt in één portaal het voor hem relevante nieuws te zien.
 • e-Mail
  Studenten en begeleiders zijn in de gelegenheid onderling te e-mailen.
 • Geïntegreerd platform
  Het geïntegreerde forum is op verschillende plaatsen in te zetten

Digitaal portfolio

Het digitaal portfolio is één van de grote voordelen van e-learning; altijd toegankelijk en nooit meer verdwenen documenten. N@tschool! biedt met het digitaal portfolio een centrale plek waar de student hun persoonlijke studiedocumenten verzamelen en publiceren. Denk hierbij aan werkstukken, scripties, verslagen etc.

Alles in één

Iedere student heeft één portfolio waarin materialen voor alle studieonderdelen terugkomen:

 • Werkdocumenten
 • Inleverdocumenten
 • Toets resultaten
 • Activiteitenplannen
 • Showdossiers
 • Assessmentdossiers
 • Bibliotheekmappen met informatiebronnen
 • Gespreksnotities
 • Competentieprofielen
 • Feedback formulieren
 • Logboeknotities

Het wijzigingenoverzicht helpt zowel studenten als begeleiders te volgen wat er is toegevoegd en aangepast. Wel zo overzichtelijk.

Samenwerken is simpel

Samenwerken moet eenvoudig zijn. Of het nu gaat om action learning of een profielwerkstuk. Met projecten organiseer je groepsprocessen helder. Op de startpagina publiceer je relevante informatie zoals doelstellingen, deadlines en bronnen. In de groepsruimte bewerken en becommentariëren deelnemers documenten. Het wijzigingenoverzicht laat je in één overzicht duidelijk zien wat er recent is gebeurd. Elk project is in te delen in fasen, waar inleveropdrachten bij horen. Natuurlijk zijn docenten en begeleiders in de gelegenheid het project als geheel te beoordelen.

Download hier de gratis whitepaper!

Gerelateerde artikelen