(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);
testmsg

ICT outsourcing

Het ICT landschap wordt steeds complexer en moeilijker te beheren. Veel organisaties kennen uitdagingen in het vullen van schaarse expertises en het vinden van goede ICT professionals. We zien vaak dat organisaties hierdoor hun grip op hun ICT verliezen. Dit terwijl ICT juist steeds belangrijker wordt voor ondersteuning van de primaire activiteiten. Met ICT outsourcing krijg je weer overzicht en controle!

Vraag vrijblijvend meer informatie aan over ICT outsourcing
ICT outsourcing bij Acknowledge
ICT outsourcing bij Acknowledge

We ondersteunen je volledig met ICT outsourcing!

 

We nemen het ICT beheer gedeeltelijk of volledig van je over. Daarbij regelen we het beheer op locatie of op afstand. Problemen zijn direct op afstand op te lossen en bij hoge prioriteit komen we dezelfde dag nog langs. Uiteraard maken hier duidelijke afspraken voor in een service level agreement. Ten slotte heb heb je één centraal aanspreekpunt in de vorm van een servicemanager voor alle ICT problemen. We bieden verschillende opties voor ICT outsourcing: 

  • Beheer op afstand (remote): Naast het continu monitoren van de omgeving tijdens kantoortijden worden bij de dienst Remote Beheer Infrastructuur bovendien een aantal beheerhandelingen pro-actief uitgevoerd. Het pro-actieve beheer wordt op alle actieve ICT-componenten die zich binnen de centrale IT- omgeving van de klantorganisatie bevinden uitgevoerd (servers, switches, e.d.). Deze beheerwerkzaamheden bevatten o.a. het doorlopen en opschonen van de (system, window en security) logbestanden en verwijderen van tijdelijke bestanden. Het betref bij deze dienst meldingen met een lage status die mogelijk op termijn problemen kunnen veroorzaken. Daarnaast wordt tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden bekeken of alle automatisch ingerichte processen op de betreffende server naar behoren werken. Denk hierbij aan het controleren van de beveiligings (anti-virus) oplossing, controleren van de virusscanner op gedetecteerde virussen, controleren van updates van de virusscanner definities.
  • Beheer op locatie (on site): In sommige gevallen is het niet mogelijk storingen op afstand op te lossen. In die gevallen is het noodzakelijk onze engineer langs te laten komen. Onze ondersteuningsdienst op locatie kan aanvullend zijn op andere diensten als Remote Monitoring & Beheer en/of Servicedesk. In dat geval kunnen werkzaamheden die voortvloeien uit deze diensten tijdens de aanwezigheid op locatie direct worden opgepakt.
  • Werkplekbeheer: Snel slimme hulp op de werkplek. Niet alle meldingen zijn telefonisch te verhelpen. Daarom bieden wij werkplekbeheer aan om incidenten te verhelpen en technische of organisatorische handelingen te verrichten. We regelen werkplekbeheer zoals jij dat wilt. Calldriven, vaste dagen of dagdelen of volledig ontzorgd? Wij ondersteunen op basis van uw behoefte en zorgen ervoor dat uw werkplekken adequaat ondersteund worden. Je hoeft je niet langer zorgen te maken over overcapaciteit, ondercapaciteit of lange reistijden. Een werkplekbeheerder is zelfstandig en lost door middel van grondige probleem-analyses en het inschakelen van de juiste oplosgroepen incidenten zelf op.
  • Ondersteuning buiten kantoortijden: Wanneer uw organisatie niet enkel gebonden is aan kantoortijden en het wenselijk is dat uw medewerkers ook buiten kantoortijden gebruik kunnen maken van de aan hen beschikbaar gestelde ICT-systemen kunt u ervoor kiezen gebruik te maken voor ondersteuning buiten kantoortijden. Voor ondersteuning buiten kantoortijden maakt Acknowledge gebruik van een meldkamer in combinatie met de standby dienst van Acknowledge medewerkers.
  • Change management: Met Change Management zorgen we ervoor dat elke noodzakelijke wijziging in de ICT infrastructuur op gecontroleerde wijze wordt afgehandeld. Zo voorkomen we wijzingen aan gerelateerde incidenten. Elke wijziging kan namelijk een bedreiging vormen voor de stabiliteit van jouw ICT-infrastructuur.
  • Expertisemanagement: Heb je uitdagingen in het vinden van geschikte (ICT) specialisten voor je organisatie? Bij ons ben je aan het juiste adres voor de (tijdelijke) inhuur van schaarse expertises. Van developers, applicatiebeheerders en engineers tot informatiemanagers, consultants en projectmanagers en meer. Kijk bij Acknowledge Expertises voor meer en uitgebreide informatie.

 

 

De voordelen van onze ICT outsourcing

FLEXIBILITEIT

Door outsourcing beheer je je capaciteit en bezetting op een effectieve manier. 

PRIMAIRE FOCUS

Wij regelen je ICT zaken, jij focust je op de primaire activiteiten en wordt daar nog beter in.

GRIP OP ICT KOSTEN

Je betaalt een vast bedrag per maand met variabele kosten voor wat je echt gebruikt. 

Vraag vrijblijvend meer informatie aan over ICT outsourcing

Interessant nieuws

 

zie welke klanten voor Acknowledge kiezen