(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);
testmsg

Training Transitiemanagement

Transitiemanagement wil zeggen dat je een duurzame verandering doorvoert in een systeem, proces of zelfs je hele organisatie. Transitie is in de breedste zin van het woord vooral mensgericht. Niet het systeem verandert dus, ook medewerkers. Onze training Transitiemanagement helpt je hierbij.

Vraag hier vrijblijvend advies aan over de training Transitiemanagement
Training Transitiemanagement
Training Transitiemanagement

Voer duurzame veranderingen door in jouw organisatie met de training Transitiemanagement!

 

Doorbreek maatschappelijke patronen en geef nieuwe structuren een kans. Dingen beter doen is niet altijd genoeg. Steeds vaker is verandering belangrijk: afscheid nemen van oude gewoontes en opnieuw beginnen. Tijdens de training Transitiemanagement leer je complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen door duurzame veranderingen door te voeren in je systeem, proces of zelfs je hele organisatie. Jij legt straks een bruggetje tussen de complexe veranderingen richting duurzaamheid en de concrete dagelijkse praktijk van je organisatie.

Dit levert de training transitiemanagement je op

KLANTTEVREDENHEID

Sneller en flexibeler schakelen bij veranderingen vergroot ook je klanttevredenheid.

OMGANG CONFLICTEN

Medewerkers gaan beter om met conflicten waardoor de continuïteit gehandhaafd blijft.

DUIDELIJKHEID

Je zorgt voor meer duidelijkheid bij verandering waardoor deze soepeler verloopt.

Vraag hier vrijblijvend advies aan over de training Transitiemanagement