(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);
testmsg

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 is de meldplicht van kracht. Deze meldplicht verplicht organisaties direct melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er een ernstig datalek wordt geconstateerd, met hoge boetes tot gevolg. Het goed beveiligen van informatie en het voldoen aan de meldplicht datalekken is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Veel organisaties weten dat er stappen ondernomen dienen te worden om aan de regelgeving rondom de meldplicht te voldoen, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid over het hoe en wat hiervan. Wij helpen je.

Meldplicht datalekken
Meldplicht datalekken

Onze partners

We ondersteunen je volledig in het voldoen aan de richtlijnen!


Met komst van de meldplicht datalekken wordt de eerdere privacywetgeving nog strenger gehandhaafd. Dankzij onze uitgebreide kennis op het gebied van informatiebeveiliging, bieden we jouw organisatie duidelijkheid rondom deze wetgeving én helpen je met het ondernemen van de juiste stappen. We helpen je informatiebeveiliging te verankeren in je organisatie en helpen je snel te spelen op potentiele risico’s met data-analyse, beleid, audits, monitoring en onderhoud.

Samen voeren we de volgende stappen uit

INFORMATIEBEVEILIGING

1. Analyse van data
2. Monitoring, onderhoud en beveiliging van systemen 
3. Opstellen en uitvoeren van beleid en protocollen

RISICOMANAGEMENT

4. Privacy Impact assessments
5. Informatie Security Assessment
6. Quick scan ICT contracten 

 

 

 

 

TRAINING EN COACHING

7. Funct. Gegevensbescherming
8. Informatiebeveiliging
9. Risicomanagement
10. Awareness sessie meldplicht datalekken 

Wapen jouw organisatie tegen de gevolgen van datalekken!

Download nu het gratis whitepaper