(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Gratis security seminar

Per 1 januari 2016 de meldplicht datalekken wordt ingevoerd. Vanaf dan zijn organisaties verplicht lekken te melden aan zowel het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) als aan de gebruikers die hier hinder van kunnen ondervinden. Acknowledge Ackademy en Dutchtrain bereiden je goed voor op de meldplicht datalekken tijdens het gratis seminar op 26 november.

New Call-to-action

 

Inhoudelijk

Tijdens het seminar komen de volgende onderwerpen aan bod:

- De actuele ontwikkelingen op het gebied van security
- Welke effecten heeft de nieuwe meldplicht datalekken op jouw organisatie?
- Hoe voldoe je aan de nieuwe wetgeving?
- Hoe beperk je de risico’s voor jouw organisatie?

Voor wie is dit bedoeld?

Het seminar is bedoeld voor functionarissen in organisaties die te maken hebben met de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer

26 november om 13.30 uur.

Kosten

Gratis

New Call-to-action

 

Gerelateerde artikelen