(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);
testmsg

Langer thuis wonen, domotica en efficiëntie in de thuiszorg

Ouderen willen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Vanuit kostenperspectief is langer zelfstandig wonen van ouderen een goede ontwikkeling. Efficiëntie is een sleutelrol om goede thuiszorg te kunnen realiseren. Hierbij kan domotica en e-zorg een belangrijke rol spelen. Wij stippelen graag een innovatief pad uit om langer thuis wonen van ouderen mogelijk te maken.

Stel je vraag aan Paul, onze zorg, wonen en welzijn expert

Langer zelfstandig wonen ouderen

Ouderen willen langer thuis blijven wonen. Voor thuiszorg dient eerst een beroep gedaan te worden op de naaste omgeving en mantelzorgers. Pas daarna kan extramurale en betaalde zorg ingeschakeld worden. Innovatieve online systemen kunnen helpen bij een efficiënte inrichting van zorg. Hierdoor blijft zorg menselijk en wordt vereenzaming van ouderen tegen gegaan.

Domotica in de zorg voor de juiste zorg op afstand

Om ouderen langer thuis te laten wonen is zorg op afstand een noodzakelijk kwaad. Door het inzetten van sensoren, chips, camera’s en GPS kunnen ouderen op afstand in de gaten gehouden worden. Bij incidenten kunnen mantelzorg en/of thuiszorg gewaarschuwd worden. Zelfredzaamheid wordt zo verbeterd en vereenzaming wordt vermindert.

Efficiëntie in transmurale zorg

Om de zorg op maat te leveren is efficiënte samenwerking tussen zorgverleners nodig. Intramurale zorgverleners, extramurale zorgverleners en mantelzorgers moeten hun zorg goed op elkaar afstemmen. Kosten kunnen beheersbaar gehouden worden wanneer betaalde zorg niet onnodig wordt ingeschakeld. Innovatieve samenwerkingsplatformen zorgen voor de juiste zorg op het juiste moment.

Interessant zakelijk en retail nieuws

De cloud maakt zijn opmars

Ben je al actief in de cloud en wil je jouw cloudomgeving optimaliseren? Of weet je nog niet zeker of de cloud de juiste keuze i…

Lees meer
24 - 04 - 2018

Evenementen

Er zijn geen resultaten gevonden.

Vul onderstaande velden volledig in. Laat je vraag of suggestie achter bij 'bericht'.