(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Wi-Fi netwerk in het onderwijs

Wi-Fi in het onderwijs biedt vandaag de dag een enorme uitkomst en is zelfs een must have geworden. Hieronder lees je waarom een draadloos netwerk een uitkomst biedt voor het hedendaagse onderwijs.

Wi-Fi knelpunten in het onderwijs

Er zijn verschillende redenen waarom een Wi-Fi netwerk niet meer weg te denken is uit het hedendaagse onderwijs. Er zijn verschillende knelpunten waar ICT managers of systeembeheerders momenteel tegenaan lopen.

Ten eerste het probleem dat het netwerk over onvoldoende capaciteit beschikt om alle devices van de leerlingen en docenten van een goede verbinding te voorzien. Leerlingen en docenten hebben hun smartphone, laptop en vaak ook nog een tablet bij zich. Al deze apparaten dienen een kwalitatief goede verbinding te hebben.

Het tweede probleem ligt in lijn met het eerste. Leerlingen nemen hun eigen apparatuur mee en gaan er vanuit dat ze op school gebruik kunnen maken van het internet. Het Wi-Fi netwerk dient dus eenvoudig toegankelijk te zijn voor alle scholieren.

Ten derde hebben ICT managers en systeembeheerders te maken met verbindingen die wegvallen. Dit komt voort uit een instabiel netwerk. Ten slotte is het vervelend en tijdrovend werk om kabels te moeten verleggen of switches aan te passen.

Voor deze problemen biedt een Wi-Fi netwerk de uitkomst. Hieronder lees je waarom.

DraadloosWiFi.jpg

Voordelen Wi-Fi netwerk in het onderwijs

  • Flexibiliteit en toegankelijkheid van het netwerk. Scholieren en docenten maken eenvoudig zelfstandig gebruik van het Wi-Fi netwerk. Dit biedt de mogelijkheid om overal te werken. 
  • Het aanleggen van een Wi-Fi netwerk bespaart veel tijd en dus ook kosten op het gebied van kabels verleggen of het aanpassen van switches.
  • Het beheer wordt makkelijker omdat er maar één netwerk beheert dient te worden.
  • Het onderwijs maakt een digitalisering door. Je ziet een duidelijke verschuiving naar online onderwijs. Zo wordt er steeds meer gewerkt met IPad en digiborden. Deze ontwikkeling vergt een goede Wi-Fi verbinding. Daarnaast kunnen deze nieuwe digitale omgevingen eenvoudig gekoppeld worden aan het Wi-Fi netwerk.

Oplossing

Het aanleggen van een Wi-Fi netwerk biedt een uitstekende oplossing voor bovenstaande problemen of knelpunten binnen het onderwijs. Nu is het zo dat deze voordelen niet alleen voor het onderwijs gelden maar ook voor andere branches. Ben je benieuwd naar de voordelen voor jouw branche?

Download hier de gratis whitepaper!

Gerelateerde artikelen