(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Wapen jezelf met kennis over de meldplicht datalekken – download het gratis whitepaper

Snelle technologische ontwikkelingen en trends zoals de Internet of Things en cloud computing zorgen ervoor dat we steeds meer na moeten denken over de bescherming van informatie. Hackers liggen altijd op de loer en worden alsmaar slimmer met als risico dat persoonsgegevens op straat komen te liggen. Het is dan ook niet vreemd dat de overheid per 1 januari de meldplicht datalekken heeft ingevoerd.

whitepaper meldplicht datalekken

Informatiebeveiliging is belangrijker dan ooit

Met komst van de nieuwe meldplicht datalekken wordt de eerdere privacywetgeving nog strenger gehandhaafd. Zo zijn organisaties nu verplicht een datalek te melden aan zowel de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), als diegene waarvan de gegevens zijn gelekt. En dat is maar goed ook, inmiddels zijn er al meer dan 700 meldingen binnen gekomen bij het AP.

Niet alleen het doen van een melding is veranderd met de nieuwe wetgeving, ook het feit dat de AP hoge boetes op kan leggen telt mee. In het ergste geval lopen deze boetes op tot 820.000 euro. Het is daarom nu meer dan ooit belangrijk dat organisaties de aanwezige informatie en de te verwerken persoonsgegevens goed beveiligen.

De meldplicht datalekken zorgt voor veel vragen

Het goed beveiligen van informatie en het voldoen aan de nieuwe meldplicht is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Veel organisaties weten dat er stappen ondernomen dienen te worden om aan de regelgeving rondom de meldplicht te voldoen, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid over het hoe en wat hiervan. In een aantal gevallen bevinden organisaties zich zelfs in een grijs gebied, want wanneer is nu iets een persoonsgegeven en wat niet? En welke partij is verantwoordelijk wanneer meerdere partijen betrokken zijn bij het verwerken van persoonsgegevens?

Download nu de gratis whitepaper over de meldplicht datalekken

In onze gratis whitepaper “Praktische handvatten om jouw organisatie te wapenen met kennis over de meldplicht datalekken” helpen we je op weg. In dit whitepaper geven we je antwoord op vragen als:

  • Wat houdt de huidige wet- en regelgeving precies in?
  • Hoe ga ik om met privacy en de verwerking van persoonsgegevens?
  • Wat is precies een datalek? Wanneer, waar en hoe meld ik deze? 
  • Welke maatregelen onderneem ik om datalekken te voorkomen?
  • Hoe ga ik om met bewerkers?

 Zo versterk jij de informatiebeveiliging en het privacy beleid in jouw organisatie. Ga direct aan de slag en download de whitepaper via onderstaande button:

New Call-to-action

Gerelateerde artikelen