(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Verschillende opvattingen over het gebruik van leermiddelen

Leraren en schoolleidinggevenden blijken nogal verschillend tegen het gebruik van leermiddelen aan te kijken. Zo zien schoolleidinggevenden de toepassing van ICT in het onderwijs een stuk positiever in dan leraren. Ben je benieuwd naar meer opvallende ontwikkelingen?

verschillendeopvattingenleermiddelensmall.jpg

Leermiddelenmonitor

Voor de zesde keer brengt SLO, nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling, de leermiddelenmonitor uit. Dit is een landelijk tweejaarlijks onderzoek naar trends op het gebied van leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs:

  • Het leermiddelenbeleid
  • Het leermiddelengebruik
  • Digitale leermiddelen
  • Het ontwikkelen en delen van leermiddelen

Interessante uitkomsten

Aan het onderzoek deden in 2013/2014 bijna 1200 leraren en ruim 500 schoolleidinggevenden mee. De uitkomst leverde interessante inzichten op.

Leermiddelenbeleid
Het leermiddelenbeleid wordt door leraren en schoolleidinggevenden niet op dezelfde manier gezien. Een kwart van de leraren weet zelfs niet eens of er een leermiddelenbeleid in hun school aanwezig is. Daarnaast valt het op dat schoolleidinggevenden in toenemende mate bepalen welke leermiddelen aangeschaft worden.

Leermiddelengebruik
Er is onderscheid gemaakt tussen methodegebonden en niet-methodegebonden leermiddelen. Toch gebruiken leraren nog steeds vaker methodegebonden middelen. Dit is opvallend aangezien er verschillende zoekmachines en onderwijssites beschikbaar zijn. Daarnaast zijn er steeds meer niet-methodegebonden leermiddelen vrij toegankelijk voor leraren.

Digitale leermiddelen
Tegen de verwachtingen in blijft de groei in digitale leermiddelen nog wat achter lopen. De leermiddelen die gebruikt worden zijn meestal methodegebonden. Schoolleidinggevenden vinden het van groot belang dat er meer geschoold wordt in de ICT vaardigheden voor leraren. Leraren daarentegen vinden dat er meer computers nodig zijn en minder technische problemen.

Ontwikkelen en delen van leermiddelen
Het ontwikkelen van leermethoden onder leraren is afgenomen. Op de scholen waar er wel wordt ontwikkeld, denken schoolleidinggevenden dat leraren daarbij de schoolvisie gebruiken. Feitelijk doen leraren dat maar in beperkte mate.

Al met al zijn er dus nog veel stappen te maken in het onderwijs! Zeker als het om de digitalisering gaat. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden?

Gerelateerde artikelen