(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Vergeet B2B of B2C. Maak kennis met H2H: Human to Human!

We zijn er allemaal bekend mee; Business to Business (B2B) en Business to Consumer (B2C). Maar eigenlijk is het best gek dat we deze termen gebruiken. We zijn toch allemaal mensen die met elkaar communiceren? En onze sterkste relaties zijn toch degene waarmee we het meeste persoonlijk contact hebben? Human to Human dus…

B2B en B2C

De verdeling van B2B en B2C werd gemaakt om te segmenteren. Hierdoor werkte je gericht naar bepaalde doelgroepen. Het uiteindelijke resultaat is eigenlijk minder succesvol. Er is namelijk een onbegrijpelijke taal gecreëerd om verhalen te vertellen over producten en diensten. Dit resulteert in ruis. De doelgroep begrijpt steeds vaker een boodschap maar half of helemaal niet.

H2H.jpg

Opvallen in de massa

Je doelgroep is meer en meer betrokken bij jouw organisatie. Bijvoorbeeld door social media of online communities. Speel hier slim op in:

  • Voorkom ruis en hou je boodschap simpel
  • Schrijf in begrijpelijke taal die iedereen begrijpt en dus ook deelt met zijn of haar omgeving
  • Denk als de klant en verplaats je in hem of haar
  • Deel wereldwijde ervaringen zodat de klant een beter beeld krijgt
  • Breng jouw marketingstrategie in lijn met de klantervaring

Gebruik dus de sociale en digitale middelen die je hebt. Daar wordt je doelgroep enthousiast van.

Human to Human

Organisaties hebben geen emotie, mensen wel. Wij als mensen willen deel uitmaken van iets groters dan wijzelf. We willen iets voelen, opgenomen worden in de groep en begrepen worden. Uiteindelijk blijven we mensen en die maken fouten. Het zit ook in ons om iets te zeggen zonder na te denken over de gevolgen hiervan. Door dit terug in balans te brengen worden we weer herinnerd aan de groep (waar we uiteindelijk allemaal bij willen horen).

Communicatie hoeft dus niet ingewikkeld te zijn. Hou het juist simpel en bovenal echt, zo snappen we er allemaal wat van. Dat is Human to Human.

Hulp bij het toepassen in de praktijk nodig? Of gewoon benieuwd naar meer informatie?

Gerelateerde artikelen