(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Verantwoord gebruik van Big Data

Big Data wordt vaak vertaald als datasets die te groot zijn voor één server. Maar Big Data kan ook gezien worden als een ontwikkeling. Het gaat niet alleen om de technologie erachter, maar om de statistiek die gebruik wordt om van alle datapuzzelstukjes een duidelijk beeld te maken. Hierdoor kunnen bedrijven voorspellingen doen voor de toekomst. Niet op de Big Data-trein stappen lijkt daardoor een voorbode te zijn voor bedrijven die in de toekomst tekortschieten.

Waarom Big Data?

Wanneer data je kan vertellen hoe (potentiële) klanten omgaan met je product of dienst, kun je deze gerichter benaderen. Dit verbetert aanzienlijk de efficiency en maakt het makkelijker om verbeterpunten te ontdekken. Daardoor heeft Big Data uiteindelijk ook een kostenverlagend effect. Bovendien kunnen bedrijven sneller en beter nieuwe producten of diensten ontwikkelen, gebaseerd op de verzamelde data.

Blijf kritisch

Het is verleidelijk Big Data te gebruiken om allerlei spannende conclusies te trekken over het zoek- en koopgedrag van (potentiële) klanten. Dit brengt echter risico's met zich mee. Je moet er altijd rekening mee houden of de verzamelde data wel representatief is voor je doelgroep. Meer Big Data verzamelen betekent daarnaast niet altijd dat je betere conclusies kunt trekken. Onderzoekers waarschuwen voor het apofenie-effect; als je maar lang en diep genoeg zoekt vind je altijd wel íets interessants. Bovendien zijn consumenten zich veel bewuster van wat ze online delen. Ze worden steeds kritischer in het verspreiden van hun gegevens. Bedrijven die zorgvuldig met Big Data omgaan hebben daardoor de voorkeur.

Privacy wordt steeds belangrijker

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in de gehele EU. Bedrijven zijn vanaf dat moment verplicht om bezoekers van hun online platformen te informeren over de logica achter de algoritmen die ze gebruiken. Hierdoor wordt het strafbaar om zomaar grote hoeveelheden persoonsgegevens te verzamelen, zonder hiervoor van tevoren een concreet doel vast te stellen. Dat lijkt in te gaan tegen het hele idee achter Big Data.

Toch hoeft de AVG niet het einde te betekenen voor het gebruik van grote datasets voor analyse, zéker niet wanneer privacy standaard wordt meegenomen bij het inzetten van Big Data-toepassingen. Door slim om te gaan met de nieuwe regelgeving kunnen bedrijven juist op individueel klantniveau inspelen op gebruikersdata. Hierdoor is de toegevoegde waarde van een bepaald product of dienst nog beter merkbaar voor de klant. Dát is de toekomst van Big Data!

Gerelateerde artikelen