(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Van Vinyl naar Robotisering

​Hoe was 2014 voor u? Heeft u ook weer vinyl ​langspeelplaten gekocht of juist geïnvesteerd in een robotstofzuiger? Management Consultant Jan-Willem Beekmans geeft zijn beschouwing op 2014 en kijkt vooruit naar 2015. 

​Terugkijkend op 2014 was het vooral het jaar van een soort van wederopbouw. Na de afgelopen jaren van economische neergang zijn er in mijn optiek het afgelopen jaar weer duidelijke stappen voorwaarts gezet. Dit in economisch, technologisch maar vooral ook sociaal perspectief. 


Iedereen heeft het besef dat het anders moet en kan. De focus ligt niet langer alleen op winst en marge, maar vooral op duurzame investering in ontwikkeling. 

Financiële duurzaamheid, ontwikkeling van technologieën en sociale vooruitgang. Zijn we er nu dan? Volgens mij nog lang niet. Er is nog zoveel te doen aan de ontwikkeling van een breder beeld van duurzaamheid en investeren in de kwaliteit van leven. De toekomst van organisaties ligt vooral in het aangaan van een meer coöperatieve opzet. Dit zodat geld en sociale waarde hand in hand gaan.

Wat ik mede interessant vond aan 2014 was dat het aantal vinyl platen wat afgelopen jaar werd verkocht groter was dan aan eind jaren 90. De platenkopers kiezen voor een beleving en liefde voor het product. En dat is volgens mij ook waar de sociale tendens naartoe gaat. Klanten willen meer personalisatie, kiezen voor kwaliteit, duurzaamheid en beleving. Waarbij het eerder gaat om consuminderen dan alsmaar het laatste en nieuwste te willen hebben ten koste van.

Vooruitkijkend naar 2015 zal het volgend jaar vanuit bedrijfskundig en ICT perspectief gaan om het verder automatiseren van werk. Zoals Daniel Pink in 2009 zei: “alles wat routine matig uitgevoerd kan worden, zal geautomatiseerd worden”. Heden en ook juist in 2015 zullen we de invulling daarvan van dichtbij meemaken. Hierbij wordt ook zichtbaar dat kenniswerk waar weinig creativiteit gevraagd wordt vervangen gaat worden door geautomatiseerde systemen. In de toekomst worden advocaten, accountants en notarissen vervangen door webapps en computers die beter op de hoogte zijn van de regels. 

Voor de groei in automatisering gaat ook gebruik gemaakt worden van grote hoeveelheden smartdevices. Dit geldt voor zowel devices die reeds in gebruik zijn, maar ook draagbare devices (wearables). 

Ook nemen de robots om ons heen een steeds belangrijkere rol in. Dit ziet u in de zorg en het onderwijs met de komst van een robot zoals Nao:

Ook apparaten gaan meer en meer met elkaar communiceren (the internet of things). Dit leidt tot nieuwe toepassingen voor klanten, werknemers en partners om diensten te verbeteren of optimaler te leveren.

2015 wordt het jaar van de eerste zelfrijdende auto op de weg in Nederland (volgens Minister Schultz van Haegen, Infrastructuur en Milieu). Maar waar gaat u op inzetten voor 2015? Uw diensten, infra en applicaties naar de cloud? Investeren in aanvullende security toepassingen om de grote berg aan smartdevices te beveiligen in relatie tot uw bedrijfstoepassingen? 

Wat het ook wordt, ik denk dat 2015 een mooi jaar wordt om te ondernemen en te ontwikkelen. Dit vanuit toenemende positieve perspectieven die de economische en technologische ontwikkelingen ons bieden.

Mocht u met ons van gedachten willen wisselen over wat er op u afkomt en welke stappen u daarbij volgens ons het beste kan zetten, informeer dan eens vrijblijvend naar de mogelijkheden. 

Jan-Willem Beekmans
Management Consultant
 
 

Gerelateerde artikelen