(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Samen Slim Zorgen Thuis

De zorg is meer dan ooit in beweging. Dit wordt vooral zichtbaar in de vele ontslagen van laagopgeleide, maar zeker talentvolle zorgmedewerkers. Wij participeren daarom meer dan ooit in het project Samen Slim Zorgen Thuis. Samen met het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven willen we hier een belangrijke rol in vervullen.

Download nu de gratis checklist

Wat is Samen Slim Zorgen Thuis?

Kort gezegd komt het neer op het praktisch toepassen en implementeren van zorg en techniek op wijkniveau zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Begrippen als zelfredzaamheid, eigen kracht en de civil society zijn daarin leidend. Verder zijn de volgende onderwerpen in het gehele verhaal leidend en beschrijven kort waarom het nu daadwerkelijk draait:

  • Samenwerking studenten, bedrijfsleven, mantelzorgers en zorgvragers.
  • Praktisch en innovatief.
  • Inspelen op behoeften zorgvrager en mantelzorger.
  • Het beste uit jezelf en je omgeving halen.
  • Inspireren, activeren, converteren en elkaar versterken.

Huidige status

Het project ontwikkelt zich momenteel steeds meer richting de uitrol van ‘techniek voor de zorg’. Hierbij worden studenten ingezet bij de invoering van de techniek in praktijk. Vaak worden innovaties wel bedacht en ontwikkeld, maar het daadwerkelijk gebruiken blijft wat achter lopen. Door de studenten goed te begeleiden, ontwikkelen we een digitale community. Als die ‘digitale’ studenten door hun opa en oma interesseren voor een digitale community, starten ze met gemak een interactie tussen die generaties. Een interessant project dus voor alle aangesloten organisaties.

Vooruitblik

Als we een aantal jaren vooruit kijken zien we een cross sectorale samenwerkingen ontstaan, waar oplossingen voor de maatschappelijke en economische uitdagingen worden ontwikkeld. Samen met alle betrokken partijen zetten we de zoektocht in naar oplossingen die werken!

Kortom Samen Slim Zorgen Thuis is het concept van morgen. MBO is dé motor voor maatschappelijke verandering, versnelling en het ontwikkelen van duurzaam arbeidsmarktperspectief voor studenten en herintreders. Wij zijn dan ook erg trots om deel uit te maken van dit project. Samen verbeteren we de kwaliteit van leven!

New Call-to-action

Gerelateerde artikelen