(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Referentiecase vervanging ICT infrastructuur Logicx Mobiliteit B.V.

"Een solide en toekomstbestendige ICT infrastructuur die ons een hoge mate van performance garandeert. Hiermee kunnen we de komende vijf jaar vooruit!" - Peter Landman

Logicx Mobiliteit B.V. is een logistieke voertuighulpverlener, die 24 uur per dag de mobiliteit waarborgt van voertuigen en berijders, door middel van transport, vervangend vervoer en uitvoeren/begeleiden van alle relevante aanpalende diensten en processen.

Om de 24/7 dienstverlening op elk moment te kunnen borgen moet Logicx Mobiliteit B.V. terug kunnen vallen op een uitstekende ICT-infrastructuur. Peter Landman, manager Infrastructuur en applicatiebeheer vertelt over de samenwerking tussen Logicx Mobiliteit B.V. en Acknowledge.

Wat was de aanleiding voor het project/samenwerking? Wat was de behoefte van de organisatie?

De gehele ICT infrastructuur was verouderd en hard aan vervanging toe. Elke vijf jaar vervangen we onze complete ICT omgeving. Daarbij schakelen we meerdere partijen op en vragen hen om mee te denken en een goed plan op te stellen.

Er waren verschillende eisen voor wat betreft de nieuwe infrastructuur. De nieuwe omgeving moest flexibel en schaalbaar zijn met daarnaast een hoge beschikbaarheid. De primaire bedrijfsprocessen vragen om een hoge performance dus ook hieraan moest de omgeving voldoen.

header-logicx-7.jpg

Welke uitdagingen speelden er binnen dit project bij Logicx?

Bij dit project speelden in principe de uitdagingen die standaard bij dit soort projecten spelen.

 • Korte downtime: Om de primaire processen en dienstverlening te kunnen blijven garanderen was het van groot belang dat er geen tot zeer minimale downtime plaats zou vinden. De primaire activiteiten moeten namelijk hoe dan ook door blijven gaan.
 • Snelle migratie van grote hoeveelheid data: Logicx maakt gebruik van een grote hoeveelheid data. Deze moest in verband met de tijdsdruk snel van de oude naar nieuwe omgeving worden migreert.
 • Reductie van kosten: Ook bij Logicx wordt kritisch gekeken naar de kosten en moet er waar mogelijk efficiënt worden om gegaan met de investeringen.

Samen met Acknowledge hebben we de risico’s in kaart gebracht en deze tot een minimum beperkt om de migratie soepel te laten verlopen.

Wat waren de criteria bij het kiezen van een ICT partner en waarom viel de keuze uiteindelijk op Acknowledge?

Acknowledge en Logicx hebben een langlopende samenwerkingsrelatie en daarom was Acknowledge de voorkeurspartij.

Er is uiteraard een vergelijkend onderzoek gedaan om te checken of prijzen marktconform waren. De keuze op Acknowledge is gevallen vanwege de fijne relatie en ervaringen vanuit het verleden en uiteraard de scherpe verhouding tussen prijs en kwaliteit die Acknowledge kon bieden.

Welke activiteiten zijn er ondernomen om de gestelde doelen te behalen?

Door een goed vooronderzoek en uitgebreid functioneel ontwerp zijn we gekomen tot een goed technisch ontwerp dat voor beide partijen aan de eisen voldeed. Op basis van dit technische ontwerp is het project uitgevoerd.

Zijn alle doelen behaald en op welke ben je het meest trots?

Alle vooraf gestelde doelen zijn behaald. Het meest trots zijn we op het eindproduct en het is fijn dat er steeds extra stapjes zijn gezet op het gebied van het draaien op de laatste updates van de software. De downtime is echt tot een minimum beperkt gebleven en dat was vooraf gezien één van de grootste uitdagingen.

Welke technieken zijn gebruikt tijdens het traject?

 • HPE Hyperconverged
 • Citrix
 • VMware
 • HPE networking
 • Veeam

En dit leverde het Logicx Mobiliteit B.V. op:

Een solide en toekomstbestendige ICT infrastructuur die ons een hoge mate van performance garandeert. Hiermee kunnen we de komende vijf jaar vooruit.

 • Een beschikbaarheidsgarantie van 99,9% voor de ICT infrastructuur (maximaal negen uur ongeplande downtime per jaar)
 • Gecentraliseerd management
 • Verlaging en vereenvoudigen van de beheer inspanningen
 • Standaardisatie van servers
 • De mogelijkheid om dynamisch resources toe te wijzen aan servers, dus optimale benutting van de servercapaciteit
 • Vereenvoudiging van de uitrol van functionaliteiten (op server en applicatie niveau)
 • De mogelijkheid om snel servers en data te reproduceren door middel van databeveiliging
 • Consolidatie van servers (minder fysieke hardware)
 • Verhoging van de beschikbaarheid (business continuïty) door redundante hardware
 • Beperken van de groei van fysieke servers
 • Verlaging van de investeringen bij uitrol van nieuwe servers, werkplekken en applicaties
 • Meer flexibiliteit en beveiliging in opvragen van gegevens
 • Een uniforme werkplek voor de eindgebruiker die overal ter wereld te benaderen is

Hoe hebben jullie de samenwerking met Acknowledge ervaren?

Het was en is een zeer prettige en constructieve samenwerking. Waarbij ook steeds goed werd gereageerd op feedback. Daarnaast was er veel flexibiliteit van beide kanten. Er zijn in tussentijd nog veel verbeterpunten ontdekt die on-the-go door de technisch consultants zijn opgepakt. Met dit soort grote projecten blijf je toch houden dat je kleine puntjes tegenkomt. Je kunt nu eenmaal niet vooraf alles voorzien.

De samenwerking met de technisch consultants zelf was zeer goed. Stuk voor stuk prettige jongens die weten waar ze het over hebben en zich op elk moment hard hebben ingezet om de doelstellingen te behalen. De livegang van de nieuwe front-end is volgens planning ook ruim op tijd voor de zomerdrukte geweest. De dienstverlening mocht natuurlijk niet lijden onder de vervanging van de infrastructuur.

Welke verbeterpunten wil je ons meegeven?

Over het algemeen zijn we zeer tevreden. Het project heeft al met al wat meer tijd gekost dan gedacht maar dat houd je toch. Er zijn altijd verbeterpunten op het gebied van doorlooptijd, complicaties etc. Maar ook dat is heel normaal.

Hoe beoordeel je de kwaliteit van het project/de samenwerking over de gehele lijn? Wat geef je ons voor eindcijfer?

Zeker een 8 en misschien wel een 9!

Gerelateerde artikelen