(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Pesten op het werk kost € 45.000,- per jaar

7,8 procent van de werknemers in Nederland wordt gepest door collega’s. Toch wordt pesten onderschat, wat het een lastig te doorbreken taboe maakt. Bob van der Meer, psycholoog en pestspecialist, berekende dat pesten op de werkvloer zo’n € 45.000,- op jaarbasis kost voor een organisatie. De hoogste tijd om er iets aan te doen. 

De meest voorkomende vormen van pesten op het werk

Er zijn diverse vormen van pesten op de werkvloer. Volgens Stichting Pesten zijn dit de meest voorkomende:

1. Sociaal isoleren
2. Het werk onaangenaam of moeilijk maken
3. Bespotten
4. Roddelen
5. Dreigen
6. Fysiek geweld

In de meeste gevallen komt een combinatie van bovenstaande vormen voor. Slachtoffers worden vaak onzeker, vertrouwen een ander niet meer en melden zich ziek. Pesten op de werkvloer leidt tot ongeveer vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Wat dus zo’n € 45.000,- op jaarbasis kost. En dan hebben we het nog niet eens over mogelijke imagoschade…

Pesten op het werk.png

Ontdek pesten in jouw organisatie

Het herkennen van pestgevallen is niet altijd even gemakkelijk. Zeker wanneer er geen meldingen binnenkomen. Durven werknemers het eigenlijk wel te vertellen? Een anonieme enquête biedt in dit soort gevallen een uitkomst.

Een eenvoudige manier om erachter te komen of iemand écht gepest wordt op de werkvloer is de vraag naar wat er is gebeurd, een gedetailleerd verhaal dus. Slachtoffers houden vaak een ‘pestlijst’ bij. Voor hen is het geen probleem om precies op te schrijven wat er is gebeurd.

Zo pak je als organisatie pesten op de werkvloer aan

1. Vertrouwenspersoon

Begin altijd met het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Een specialist op het gebied van pesten die voor alle werknemers klaarstaat. Zorg dat iedereen binnen je organisatie weet wie de vertrouwenspersoon is, bijvoorbeeld door een bericht op intranet.

2. Voorlichting

Over pestvoorlichtingen wordt vaak lacherig gedaan, ‘’alsof we dat nog niet weten!’’. Toch is het van belang werknemers bewust te maken van de gevolgen van pesten op het werk. Bijvoorbeeld doormiddel van voorbeelden uit de praktijk. De vertrouwenspersoon is de aangewezen persoon voor één voorlichting per jaar.

3. Confronteren en verantwoordelijk maken

Het ontslaan van een pester of een slachtoffer heeft geen zin. Er staat een nieuwe pester op en een nieuw slachtoffer is binnen no time gevonden. Spreek de hele groep aan op hun gedrag en stel ze verantwoordelijk.

4. Teambuilding

De basis van een goed team is een goede teamspirit. Organiseer dus eens een teamuitje en motiveer de medewerkers.

 

Gerelateerde artikelen