(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Ondernemers opgelet: ICT handvaten voor een snelle en flexibele organisatie!

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change”. En daar mag je dankzij de inzet van ICT “snelheid” aan toevoegen. Het gaat vandaag de dag dus niet over “groot wint van klein” maar “snel en flexibel” verslaat: “langzaam en log”.

Vanuit onze industrie & high tech praktijk zien we dat CEO’s zich vaak afvragen hoe ICT in de markt bijdraagt aan ‘’snelheid en flexibiliteit’’. Oftewel: hoe draagt ICT bij aan de vergroting en versnelling van innovatie? Toch is hier inzicht in te krijgen, door een overzicht te maken van het bestaande applicatielandschap met de daarbij onderliggende systemen. Vergeet daarbij niet de vraag te stellen welke applicatie helpt bij het innoveren c.q. het creëren van nieuwe business kansen.

man-791049.jpg

Zo creëer je als ondernemer een snelle, flexibele organisatie

Het in kaart brengen van het applicatielandschap wordt gemakkelijker, wanneer je werkt volgens de Pace Layered Application Strategy van Gartner. Deze strategie helpt je het landschap te verdelen in drie lagen:

De commodity laag

De commodity laag omvat applicaties en systemen die stabiele bedrijfsprocessen ondersteunen welke in iedere organisatie aanwezig zijn. Dit soort systemen zijn doorgaans groot, complex en zeer robuust en worden niet zo vaak gewijzigd. Het doorvoeren van veranderingen is bij dit soort systemen een kostbare aangelegenheid. Voorbeelden van commodity systemen zijn standaard ERP systemen (denk aan bijvoorbeeld aan SAP), de salarisadministratie en boekhoudsystemen.

De differentiatie laag

De differentiatie laag bestaat uit applicaties die processen ondersteunen waarmee een organisatie zich van de concurrentie onderscheidt. Als organisaties zich verder ontwikkelen en zij hun bedrijfsprocessen optimaliseren, dienen de applicaties die deze processen ondersteunen te worden bijgewerkt. Dit gebeurt over het algemeen eens per kwartaal, maar soms ook frequenter. Het feit dat applicaties in deze laag vaak bedrijfskritisch zijn, maakt het ingewikkeld ze aan te passen. Systemen uit de differentiatie laag zijn orderbeheer, klantenservice of HR management.

De innovatie laag

In de innovatie laag zitten de applicaties die nieuwe business kansen ondersteunen en in de hand werken. Hier worden nieuwe ideeën in een systeem samengevat en getest in de praktijk. Het is belangrijk dat dit soort applicaties snel en eenvoudig worden aangepast. In deze laag ontwikkelen organisaties mobiele en sociale apps, applicaties voor een nieuwe marktbenadering, nieuwe omzetkanalen, nieuwe producten of betere toegang tot de markt. Veel van deze applicaties vinden hun oorsprong in een Excel sheet, een Access database of zelfs een e-mail, om op een later moment bij bewezen succes uitgebouwd en opgeschaald te worden tot een volwaardig bedrijfssysteem.

ICT uitgaven in beeld

Wanneer je het volledig applicatielandschap in kaart hebt gebracht levert dit in de meeste gevallen een verassend plaatje op, zeker wanneer je per laag de ICT uitgaven erbij zet.

Wij helpen graag dit inzichtelijk te maken!

Gerelateerde artikelen