(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Kwaliteit en service compliance als groeifactoren in high tech

Productontwikkeling in de oude economie ging langzaam en kwaliteitstesten betekende niet meer dan een paar testen met het eindproduct. Initiatieven op het gebied van kwaliteit hadden vooral een interne focus met weinig empathie voor samenwerking en klanttevredenheid. De organisatie ideologie was de leidraad voor een reactieve benadering in plaats van een proactieve ten aanzien van kwaliteit.

Vandaag de dag hebben industrieën te maken met een tweetal uitdagingen: de product life cycle wordt steeds korter en de time to market dient dus ook korter te worden. Des te meer zien we snelle globalisering en de toename van concurrentie op het gebied van service. De focus is verplaatst naar efficiëntie en kwaliteitsverbeteringen op producten en processen.

Kwaliteit en service compliance.jpg

Industrie en high tech organisaties die eerder investeerden in enterprise, adopteren nu oplossingen om uitval ratio’s te verlagen en de relatie met leveranciers te onderhouden. In de nieuwe connected economie is kwaliteit een strategisch speerpunt geworden. Steeds meer initiatieven voor kwaliteitsverbetering worden opgestart om zakelijke en financiële doelstellingen te behalen.

Daarnaast is vandaag de dag één van de meest belangrijke succesfactoren de time to market. Dit heeft geresulteerd in korte ontwikkeltrajecten en een grote druk op organisaties om nieuwe producten te lanceren met een flinterdunne marge voor fouten. Organisaties met een duidelijke kwaliteitsbenadering, een combinatie van de hoogste productkwaliteit en customer service zijn degene die profiteren van veranderende markten, concurrentie en klanten.

Verkorten van product lifecycles en time to market vereisten

Er is en constante vraag naar productinnovatie, terwijl het een grote uitdaging is om een product lifecycle te verkorten. De meeste producten zijn mass customized. Een snelle afschrijving van voorraden samen met de slechte uitlijning van vraag en aanbod hebben een enorme impact op de industrie.

Voor een goede productlancering is kwaliteit van cruciaal belang. Zorg er dus voor dat dit centraal staat in ieder ondernemingsplan. In de high tech industrie is mondiale kwaliteit en service compliance management vereist om het hele spectrum van activiteiten te beheren in de richting van uitlevering.

Een tweeledige aanpak is nodig om kwaliteit en service compliance te beheren. Allereerst over de verlengde waardeketen en daarnaast vanuit een intern corrigerend en probleem perspectief.

Optimaliseer design- en ontwikkelproces

Om het design- en ontwikkelproces te optimaliseren dien je een paar stappen te ondernemen.

  1. Meet allereerst de progressie die gemaakt wordt bij de ontwikkeling van producten. 
  2. Zorg er daarnaast voor dat je een strak en gesloten proces hebt om de kwaliteit te borgen. Let op, wijzigingen in dit proces dien je snel te kunnen doorvoeren. 
  3. Organiseer ten slotte periodiek een overleg tussen de verschillende afdelingen. Bespreek hier de testresultaten van de producten in het designproject en hou vast aan de constante kwaliteitsspecificaties van het design.

Extra klantgericht zijn? Onderhoud het design-, ontwikkel-, productie- en testproces in diverse stadia van het productontwerp. Door werknemers de beste hulpmiddelen te verstrekken is het mogelijk procedures op te stellen om de kwaliteit continu te verbeteren.

Zorg er ook altijd voor dat er binnen je organisatie de beste tooling beschikbaar is om processen te monitoren en samenwerking te versterken. Dit resulteert in een vermindering van uitval, lagere kosten, hogere omzet én een hogere klanttevredenheid.

Gerelateerde artikelen