(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Klantsucces – zorgtechnologie bij Stichting Sint Anna

Dagelijks houden wij ons bezig met het doeltreffender maken van organisaties. Succesvolle klantverhalen delen we graag met je. Dit keer gaat het over gloednieuwe zorgtechnologie bij Stichting Sint Anna. 

Download nu de gratis checklist

Dit is Stichting Sint Anna

Stichting Sint Anna is een kleinschalig woonzorgcentrum gevestigd in het moederhuis van de Zusters van Julie Postel. Dagelijks bieden zij verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg aan zowel somatische als psychogeriatrische cliënten. Daarnaast bieden ze ook zorg aan huis (zowel tijdelijk als langdurig).

StichtingSintAnnaBoxmeer2.gif

Uitdaging

Om de veiligheid van alle cliënten ‘s nachts te waarborgen dienen zij gemonitord te worden. Het personeel van Stichting Sint Anna had hun handen vol aan het fysiek in de nachtelijke uren in de gaten houden van alle cliënten in de kamers. Het was een tijdrovend en inefficiënt proces.

Oplossing

Om kamers, verblijfsruimtes en gangen ’s nachts centraal te monitoren installeerden wij één oplossing. Via een mobiel device, tablet of beeldscherm worden bewegingen vastgesteld. De monitoring gebeurd op basis van beeld en bijbehorende sensoren. Uiteraard wordt de privacy van alle cliënten volledig gewaarborgd. Er is een zogenaamde blinde vlek, zodat er geen meldingen worden gemaakt als cliënten in bed liggen. Pas wanneer een cliënt ’s nachts het bed verlaat, uit bed valt of ongewenst gaat dwalen wordt er een melding gemaakt. Aan de hand van het videobeeld gaat de medewerker vervolgens kijken.

Succes

Vanaf nu worden de cliënten van Stichting Sint Anna veel beter gemonitord, met de inzet van minder personeel. Twee medewerkers kunnen alle cliënten in de gaten houden, waardoor overig personeel ingezet wordt om te ondersteunen op andere gebieden.

StichtingSintAnnaBoxmeer.jpg

''Samen met Acknowledge kijken we naar het optimaliseren van onze oplossing. We kunnen inmiddels niet meer zonder en we willen natuurlijk blijven innoveren. Juist op dit vlak hebben we met Acknowledge een uitstekende sparringspartner gevonden. Wij waarderen dan ook de aanpak en laagdrempeligheid van Acknowledge en hebben samen de bereidheid om succesvol te kunnen blijven.'' – Leon Janssen – Zorgmanager Sint Anna Boxmeer.

New Call-to-action

Gerelateerde artikelen