(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

High tech en industrie: tekort aan hoogopgeleide ICT’ers

Vorige week publiceerde het UWV hun onderzoek naar werkgelegenheid in de technische sector. Het blijkt dat er een tekort is aan hoogopgeleide ICT’ers in de high tech sector. Maar wat houdt dit precies in? En hoe pak je dit aan? 

Groei van de vacaturemarkt

Sinds 2012 is de omvang van de vacaturemarkt gegroeid. Dit geldt overigens voor beroepen op hogere niveaus, maar er is ook positief nieuws! Een groot deel van de MBO studenten informatie- en communicatietechnologie stroomt namelijk door naar vervolgonderwijs. De totale arbeidsmarkt voor technische beroepen trekt aan. Zo waren er in het tweede kwartaal van dit jaar al 38% meer vacatures dan twee jaar geleden.

ICT organisaties zijn de laatste tijd steeds meer op zoek naar developers/programmeurs in specifieke talen, securityspecialisten of business analisten. Hoe dit komt? Vooral door de technische ontwikkelingen als cloud computing, big data en cyber security. Het UWV verwacht dat de krapte ook op de middellange termijn blijft bestaan. Met de groeiende economie trekt de vraag naar technisch en ICT’ers verder aan.

High tech en industrie tekort aan hoogopgeleide ICT’ers.png

Mismatch tussen vraag en aanbod op de ICT arbeidsmarkt

Bijna een vijfde van alle werkzame personen in Nederland heeft een beroep in een technische of ICT functie. Omgerekend zijn dit zo’n anderhalf miljoen mensen. Het aantal werkzame personen in een technische functie is de afgelopen tien jaar gedaald, maar het aantal ICT beroepen is juist gestegen. Er ontstaat dus een mismatch tussen vraag en aanbod op de ICT arbeidsmarkt. Er staan veel vacatures open die lastig te vullen zijn, terwijl er ook ICT’ers zonder baan zitten. Dit komt door opleidingsniveau, maar ook specifieke vaardigheden.              

Hulp bij specifieke vraagstukken

Heeft jouw organisatie een zetje in de goede richting nodig? Onze ICT adviseurs, specialisten en projectmanagers werken multidisciplinair, dus van ICT advies tot uitvoering tot beheer. Ze zijn in te zetten op plekken waar je handen of kennis tekort komt.

Gerelateerde artikelen