(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Grip op zorg en ICT - Gebruik onze gratis checklist!

De zorg en ICT is in beweging. De media legt vaak het accent op economische motieven. Echter zijn de stijgende zorgkosten en de dreigende tekorten (op lange termijn) slechts één deel van het verhaal.

De laatste jaren zijn er verschillende trajecten uitgezet om de kwaliteit van het zorgaanbod te verbeteren. Daarnaast zijn er initiatieven genomen om in te spelen op de veranderende zorgvraag, met name op ICT gebied. Het is nu de uitdaging om de zorg effectief en efficiënt uit te voeren. Om dit mogelijk te maken moet de ICT infrastructuur van zorgorganisaties toekomstbestendig ingericht zijn.  

Daarnaast is het belangrijk om de balans op de arbeidsmarkt te behouden. In dit artikel vertellen we je welke ontwikkelingen invloed hebben op deze balans, wat de impact is van het reageerakkoord en welke conclusies we kunnen trekken. 

Download nu de gratis checklist

Zorg en ICT ontwikkelingen

Door de aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen gecombineerd met bezuinigingen, ligt de nadruk meer en meer op effectief en efficiënt werken. Dit brengt de volgende gevolgen met zich mee:

  • Er is steeds meer informatie overal beschikbaar voor de zorgmedewerkers. Die medewerkers  willen op elk gewenst moment, op elke locatie en op elk device beschikken over de juiste gegevens en applicaties.  
  • Voor zorgmedewerkers is een uniforme ICT omgeving nodig. Een plek waar ze gelijktijdig aan documenten werken, makkelijker documenten delen en samen online patiëntinformatie bespreken.
  • Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van online ICT netwerken om formeel en informeel met elkaar te communiceren. 

Zelfsturing en virtuele contacten

In de zorg en ICT zijn toekomstige begrippen als zelfsturing en virtuele contacten naast reële contacten de zaken die het werk karakteriseren. Je medewerkers gaan meer informatie opzoeken en aanbieden via mobiele devices zoals smartphones en tablets.

Om het grote aanbod aan informatie te kanaliseren stemt elke zorgmedewerker zelf het persoonlijke portaal af op zijn of haar behoeften. Jij biedt het portaal aan, de medewerkers zorgen zelf dat informatie via het portaal te benaderen is. Voor andere informatie zoeken zij op het intranet of websites van andere partijen. 

Nieuwe technologische evoluties in de zorg en ICT

De strategische koers, de functieprofielen en de portalen van organisaties brengen een andere kijk op je nieuwe werkplek. De wereld binnen een zorg en ICT infrastructuur wordt tegenwoordig gekenmerkt door een groot aantal nieuwe evoluties.

  • Cloud computing: letterlijk geen wolkje meer aan de lucht door de eenmalige inlog waarmee jij toegang hebt tot je Cloudomgeving. Geniet van de schaalvoordelen van Cloud, terwijl je de keuze hebt over welke applicaties je laat draaien op een eigen server of publieke infrastructuur.
  • Software as a Service (SaaS): onderhoud, service en support voor de software zijn volledig uitbesteed. De eenmalige, dure aankoop van de software is niet nodig.
  • Virtualisatie op verschillende niveaus: dankzij virtualisatie draaien er meerdere besturingssystemen en applicaties op jouw hardware. De infrastructuur wordt eenvoudiger en efficiënter . Hierdoor is de ICT makkelijker te implementeren en zijn het bezit en beheer ervan goedkoper.

Uiteraard verliezen we daarbij één van de basisfunctionaliteiten van een ICT infrastructuur voor de zorg niet uit het oog: het aanbieden van toepassingen aan de juiste eindgebruikers. Wanneer je jouw medewerkers een flexibele werkplek aanbiedt, heb je duidelijk een streepje voor. 

Download nu de gratis checklist ‘De technologische wensen en eisen van zorgorganisaties’

Het kan dus voor zorgorganisaties lastig zijn om te beschrijven aan welke functionele eisen een toekomstgerichte ICT infrastructuur moet voldoen. Met de checklist ‘De technologische wensen en eisen van zorgorganisaties’ bieden wij zorgorganisaties hiervoor een praktisch hulpmiddel. Onze checklist helpt je om tot een heldere vraag te komen, zodat zorgorganisaties het best passende aanbod ontvangen met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De checklist ‘De technologische wensen en eisen van zorgorganisaties’ helpt zorgorganisaties om een goede vertaalslag te maken van visie op de moderne zorg naar technische voorzieningen. Dit is cruciaal voor effectief gebruik van ICT, dat de zorgverlening maximaal ondersteunt. De checklist helpt om discussies binnen zorgorganisaties te structureren en om bevindingen eenvoudig en helder vast te leggen.

Goed uitgewerkte eisen helpen ons om zorgorganisaties het best passende aanbod te doen. Ook kunnen we op deze wijze beter een passend aanbod samenstellen als er een heldere beschrijving is van huidige voorzieningen en reeds bekende, gewenste uitbreidingen. Het loont dus om tijd te investeren in het formuleren van een heldere vraag aan de markt.

New Call-to-action

Gerelateerde artikelen