(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Doeltreffende ICT infrastructuren voor de sector zorg en welzijn

De sector zorg en welzijn verandert. In de media wordt vaak het accent gelegd op economische motieven, maar de stijgende zorgkosten en de dreigende tekorten (op lange termijn) zijn slechts één deel van het verhaal.

De laatste jaren zijn er verschillende trajecten uitgezet om de kwaliteit van het zorgaanbod te verbeteren en zijn er initiatieven genomen om in te spelen op de veranderende zorgvraag. De aankomende jaren wordt het de uitdaging om innovatieve oplossingsrichtingen te bedenken die leiden tot een meer effectieve en efficiënte uitvoering van de zorg. Daarnaast zien betrokkenen zich voor de uitdaging gesteld om de nu wankele balans op de arbeidsmarkt te behouden. Welke ontwikkelingen hebben invloed op deze balans? Wat is de impact van het regeerakkoord? En welke conclusies kunnen we trekken?

DoeltreffendeICTinfraZorg.png

Doeltreffende ICT infrastructuur

Deze ontwikkelingen vragen om een doeltreffende ICT infrastructuur:

  • Er is steeds meer informatie overal beschikbaar voor de medewerkers van diverse zorg- en welzijnsinstellingen. 
  • Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van social media om formeel en informeel met elkaar te communiceren. 
  • Er wordt meer en meer de nadruk gelegd op effectief en efficiënt werken.

Dit wordt veroorzaakt door de aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen gecombineerd met bezuinigingen. Medewerkers gaan zeer zelfstandig functioneren. Het wordt daarom van belang om medewerkers te binden aan je organisatie en medewerkers te laten functioneren in lijn met de strategische koers van de organisatie.

Zelfsturing en virtuele contacten

In de toekomst zijn begrippen als zelfsturing en virtuele contacten naast reële contacten de zaken die het werk karakteriseren. Medewerkers gaan meer informatie opzoeken en aanbieden via mobiele devices zoals smartphones en tablets.

Om het grote aanbod aan informatie te kanaliseren stemt elke medewerker zelf het persoonlijke portaal af op zijn of haar behoeften. Het portaal wordt aangeboden door de organisatie. De medewerkers zorgen zelf dat alle voor hen relevante informatie direct via het portaal te benaderen is. Voor andere informatie zoeken zij op het intranet of websites van andere partijen.

Nieuwe evoluties

De strategische koers, de functieprofielen en de portalen van organisaties brengen een andere kijk op de nieuwe werkplek van de organisatie. De wereld van de ICT infrastructuur wordt tegenwoordig gekenmerkt door een groot aantal nieuwe evoluties, bijvoorbeeld:

  • Nieuwe mogelijkheden van virtualisatie op alle niveaus
  • Cloud computing
  • Software as a Service (SaaS)

Uiteraard mogen we daarbij één van de basisfunctionaliteiten van een ICT infrastructuur niet uit het oog verliezen: het aanbieden van toepassingen aan de juiste eindgebruikers. Organisaties die een flexibele werkplek aan haar medewerkers bieden, hebben duidelijk een streepje voor. Technologische oplossingen als Server Based Computing (SBC) of een Virtual Desktop Infrastructure (VDI) omgeving dienen als basis een om flexibele werkplek mogelijk te maken.

Harold Ouwens – Teamcoach Acknowledge Infra Solutions

Gerelateerde artikelen