(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Dit zijn de beleidsregels rondom de meldplicht datalekken en zo bereid je je voor!

Onlangs publiceerde het CBP de beleidsregels rondom de meldplicht datalekken. Eerder vertelden we al hoe belangrijk het is je voor te bereiden. Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn namelijk op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vanaf 1 januari 2016 verplicht om een ernstig datalek te melden. We zetten 10 stappen op een rij om je organisatie voor te bereiden én te beschermen tegen datalekken. 

Datalek

Als we het hebben over een datalek bedoelen we dat er inbreuk is gemaakt op de beveiliging van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn daardoor blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Hier valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens onder, maar ook het vernietigen daarvan en andere vormen van onrechtmatige verwerking.

Laatst werd er in de media nog uitgebreid aandacht besteed aan een speelgoedfabrikant waar gegevens van zo’n 120.000 kinderen gestolen waren. Tegenwoordig zijn datalekken aan de orde van de dag, of we het nu hebben over een gestolen laptop, inbraak in een database of een kwijtgeraakte USB stick.

Dit zijn de beleidsregels rondom de meldplicht datalekken.jpg

Het CPB praat je bij over onder andere:

  • Of de meldplicht van toepassing is op jouw organisatie.
  • Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van lekken.
  • Waarom het zo belangrijk is de bescherming van persoonsgegevens goed te regelen.
  • Hoe je meldingen precies meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen.

Stappenplan datalekken

Als organisatie wil je niet dat er ooit een ernstig datalek wordt geconstateerd binnen je organisatie. Daarom is het belangrijk direct aan de slag te gaan. Neem intern stappen om een beveiligings- of datalek te voorkomen. Het 10 stappenplan bereid je voor én beschermt je tegen datalekken. 

New Call-to-action

Gerelateerde artikelen