(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

De winst van domotica binnen zorgorganisaties

Op dit moment worden in de zorg behoorlijk wat bezuinigingen doorgevoerd. Alles moet sneller en vooral goedkoper. Meestal is het gevolg dat het verzorgend personeel te maken krijgt met extra druk op de werkvloer.

Er wordt van alles en nog wat van hen verwacht:

  • Sneller werken
  • Flexibeler zijn
  • Tijdregistratie op tijd en juist invoeren

Deze tendens is al een tijdje gaande en je ziet ook steeds meer dat mobiel werken door het verzorgend personeel een gemeengoed wordt.

Verschillende soorten tablets hebben hun intrede gemaakt en daarachteraan diverse applicaties die de verzorgende helpen om hun werk zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren. Ik verwacht dat dit de komende jaren nog wel doorontwikkeld wordt, maar de grote stappen worden niet meer gemaakt.

Maar wat dan wel? Extra inzet van domotica? Dat is toch niet de oplossing van onze vergrijzing en de oplopende kosten in de ouderenzorg? Domotica kennen we nu wel; dwaaldetectoren, hals/arm alarmering, valdetectie noem maar op.

ZorgenDomotica.png


Domotica op een slimme manier inzetten

Toch is er nog wel winst te behalen. Niet op domotica alleen, maar het koppelen van de informatie uit de domotica. Dit wordt ondersteund door een applicatie die deze meldingen koppelt en het verzorgend personeel voorziet van informatie.

Dus op een slimme manier inzetten van melders en camera’s, oké dat is niet iets nieuws. Maar het koppelen van domotica informatie aan zogeheten Client Profielen, met daarachter een soort reactieplan per cliënt is wel nieuw!

Op basis van een profiel wordt een cliënt ingedeeld, dit gebeurt op bepaalde zorgcriteria, vooral vanuit de zorgbehoefte. Aan de hand van zo’n profiel stel je een bepaalt patroon vast.

Denk bijvoorbeeld aan een cliënt die al geruime tijd niet door een melder is opgepikt. Deze cliënt is wel heel vitaal dus mogelijk is hij of zij gevallen en is de alarmering buiten bereik. Door domotica informatie te koppelen aan zo’n profiel, geeft het systeem zelf een alarmering door aan het oproepsysteem en is het verzorgend personeel meteen in staat te handelen.

Met dit soort oplossingen, en de ontwikkelingen gaan nog steeds door, wordt de inzet van zorgpersoneel flexibeler en efficiënter. Uiteindelijk dalen dus de kosten. Maar dat is niet de enige reden.

Nederland vergrijst en met dit soort ontwikkelingen zijn de werkenden van nu over een x aantal jaren verzekerd van juiste zorg: op maat én betaalbaar.

Ten slotte

Niet te vergeten, worden de cliënten niet beperkt door de beperking van systemen en of te weinig verzorgend personeel. Ze krijgen door dit soort oplossingen een grotere bewegingsvrijheid. Dat vind ik op zich al een grote winst!

Meer weten?

Gerelateerde artikelen