(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

De wet van Internet of Things (IoT): het belang van veiligheid

Het is nog niet mogelijk precies te zien hoe ons leven verandert als gevolg van de volgende golf van innovatie. Wat wel duidelijk is, is dat de wereld binnenkort vol zit met geconnecteerde apparaten die verbinding maken met het Internet. De consument heeft garanties nodig dat hun privacy zorgvuldig beschermd wordt. Zowel de industrie als de overheid spelen een belangrijke rol bij deze ontwikkelingen.

Internet of Things.jpg

Revolutionaire stap in de ontwikkeling van technologie

IoT brengt een revolutionaire stap met zich mee in de ontwikkeling van technologie, veel meer dan de opkomst van cloud computing. We maken tegenwoordig verbinding met producten die afzonderlijk van elkaar zijn ontworpen. We zijn zelfs in de gelegenheid apparaten te connecten die daar eigenlijk helemaal niet voor waren gemaakt. Nu al wordt dit netwerk van aangesloten apparaten ingezet voor nieuwe en spannende mogelijkheden.

Een mooi voorbeeld hiervan is Cisco, die een samenwerkingsverband heeft met Sprint, GE, Sensity, Kanses City en Missouri. Samen gaan zij een ruim drie km lang tramsysteem ontwerpen dat wordt uitgerust met Wi-Fi. Het systeem is niet alleen in staat Wi-Fi te leveren aan mensen in de omgeving, maar ook om informatie over openbare parkeerplaatsen te verstrekken, om energie te besparen door alleen straten te verlichten waar mensen zijn en om criminaliteit af te schrikken.

Living Lab

Het Kansas City project bevat een partnership met de lokale gemeenschap, genaamd Living Lab. Iedereen is in de gelegenheid ideëen voorte stellen voor de nieuwe Wi-Fi connectie. Dit heeft uiteindelijk voordelen voor de hele gemeenschap. Dit experimentele model stelt het laboratorium in staat originelen testen te genereren, innovatief te zijn en onderzoeken uit te voeren.

Start met security

Voor deze volgende fase van innovatie ontwikkelingen, is het nodig dat de regering voldoende ruimte voor verandering biedt. Eind 2015 bracht het FTC een rapport uit. Hierin erkenden zij het belang van het nemen van een stap terug in de opkomende markt van IoT. Op het zelfde moment gaven zij lessen over veiligheid en privacy by design. Dit educatieve programma voor starters en kleine organisaties draagt de naam ‘’start with security’’.

Ontwikkelaars van IoT oplossingen hebben ook een duidelijke rol bij het creëren van meer ruimte. Als we verwachten dat er meer tijd en ruimte nodig is voor de IoT markt om zich verder te ontwikkelen, is het nodig dat onze industrie zichzelf helpt door proactief te zijn. Proactief ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden en exploiteren van onze producten en diensten met veiligheid en privacy in het achterhoofd.

Aanpassingen in de traditionele privacy constructies

De opkomst van IoT zorgt ervoor dat updates of aanpassingen aan de traditionele privacy constructies nodig zijn. Denk aan de Fair Information Praktice Principles (FIPPS), het is noodzakelijk dat hier aandacht aan besteed wordt. In de tussentijd is het van cruciaal belang dat de industrie het misbruiken van gegevens van consumenten voorkomt. Dan hebben we het over gegevens die eenerzijds in strijd zijn met een belofte en anderzijds ontstaan door een aantal belangrijke risico’s. Wanneer privacy niet wordt beschermd, wordt de ontwikkeling en innovatie van IoT geremd. 

Wapen je tegen de meldplicht datalekken!

Richt je zo snel mogelijk op de veiligheid van jouw bedrijfsgegevens en download het whitepaper met daarin alles wat je moet weten de meldplicht datalekken!

Rik Chorus was in maart dit jaar spreker tijdens onze masterclass security. In het kader van deze masterclass deelde hij dit blog van collega Erik Wenger. 

New Call-to-action

Gerelateerde artikelen