(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

De voordelen van hyper converged systemen en een software defined infrastructuur

De sectoren overheid en educatie hebben de laatste jaren te kampen met steeds meer bezuinigingen en verantwoordelijkheden. Denk dan bijvoorbeeld aan de jeugdwet die per 1 januari is ingegaan. Gemeenten zijn per die datum verantwoordelijk voor het gehele jeugdveld en hebben hierdoor in een redelijk kort tijdsbestek behoorlijk wat werk moeten verzetten om alles op de rit te krijgen. Dit heeft een flinke impact gehad op het inrichten van beleids- en informatiesystemen en de daarbij behorende ICT infrastructuur. Bovenstaand voorbeeld is slechts één van de vele veranderingen.

De algemene trend in deze sectoren is in ieder geval dat er meer met minder gedaan dient te worden en dan ook nog eens in een ontzettend snel tempo. Om dit te realiseren dient de ICT infrastructuur efficiënter, flexibeler, schaalbaar en eenvoudig beheersbaar te zijn.

Software defined infrastructuur

Begin 2000 was de start van een tijdperk waarbij er met meer minder gedaan werd voor wat betreft de ICT infrastructuur. De server virtualisatie werd destijds nog niet algemeen omarmt, maar er werd wel een begin gemaakt voor de software defined infrastructuur.

De voordelen van Hyper Converget.jpg

Door servers te virtualiseren zijn er veel voordelen bijgekomen die hebben bijgedragen aan efficiency, flexibiliteit, schaalbaarheid, beheersbaarheid en beschikbaarheid. Denk dan bijvoorbeeld aan:

1. Efficiency en kostenbesparing door:

  • Minder fysieke servers (lees hardware).
  • De hardware beter te benutten.
  • Lager stroomverbruik, koeling en minder ruimte (groene ICT).
  • Eenvoudiger beheer.

2. Flexibiliteit en beheersbaarheid door het:

  • Sneller inspelen op veranderingen zoals de uitrol van een nieuwe server/applicatie. 
  • Uitvoeren van beheer op kritische systemen overdag zonder dat gebruikers hier hinder van ondervinden.

3. Verhoogde beschikbaarheid van de servers/applicaties en eenvoudigere migraties door de afhankelijkheid van de hardware te elimineren.

Later volgde ook het netwerk en de storage virtualisatie. Ook hier zijn de laatste jaren enorme stappen gemaakt.

Hyper converged systemen

Ook hardware fabrikanten spelen in op de trend van meer met minder door mee te gaan met de software defined everything trend. Doordat hardware steeds krachtiger wordt en steeds meer ‘standaard’ is, zit het echte onderscheid in de software en in (de eenvoud van) beheer.

Sterker nog de hardware fabrikanten gaan nog een stap verder. Van origine zijn de infrastructuren voor servers, storage en netwerken gescheiden. De hardware fabrikanten voegen ze nu samen in één fysiek stuk hardware (appliance), met de software reeds op de hardware voor geïnstalleerd.

De appliances worden hyper converged systemen genoemd. Ze zijn als het ware een data center in de box. In slechts 4 U rackspace worden vier servers, TB’s aan storagecapaciteit en twee core switches geleverd. Dit alles inclusief de software (defined everything) die voor oplevering wordt geïnstalleerd.

Alles wordt beheerd en gemonitord vanuit één tool. Een dergelijk systeem is binnen enkele uren volledig operationeel. Op alle vlakken van de ICT biedt software defined infrastructuur, in combinatie met de hyper converged systemen, de voordelen zoals hierboven genoemd.

De oplossing

Al met al biedt de combinatie van de software defined infrastructuur en het hyper converged systeem een prima oplossing voor de problematiek binnen de sectoren overheid en educatie:

  • Meer met minder.
  • Een verhoogde flexibiliteit.
  • Een verhoogde beschikbaarheid.

Dit laatste wordt steeds belangrijker omdat de afhankelijkheid van ICT steeds groter wordt binnen de sectoren. 

Download hier het whitepaper en ontdek de voordelen van hyper converged systemen.

Gerelateerde artikelen